Ersnäs

Skog och åker med bra läge
Areal: 102 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 895 000 SEK
Anbudsdag: 5/12 2023
Obebyggd med 48,4 ha produktiv skogsmark samt åkermark ca 20 minuter från Piteå och Luleå.

Obebyggd skogsfastighet i tre fina skiften med både gallringskog med god tillväxt och äldre avverkningsbar skog. Skogsmarken uppgår till 48,4 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 5 270 m³sk där hela 3 506 m³sk är S1- och S2 skog. Åkermarken har god åtkomlighet och är belägen vid Klubbvägen. Fastigheten erbjuder älgjakt i jaktklubb som jagar på en areal om ca 3 034 ha. Piteå och Luleå når du på ca 20 min.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Ersnäs

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i april 2022 av Henrik Risberg vid Risbergs Skogskonsult AB omfattar den produktiva skogsmarken 48,4 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 5 270 m³sk och trädslagsfördelningen är
34% tall, 29% gran och 37% löv. Medelboniteten uppgår till
3,6 m³sk/ha och år.

Åker- och betesmark

Det finns 3,1 ha åkermark som brukas av lantbrukare i närområdet. Det finns inget skriftligt avtal för upplåtelsen.

Jakt

Fastigheten ingår i älgjaktslicensen Svartskatans-Ersnäs Jaktklubb, deras registrerad areal är 3 034 ha, tilldelningen i år är 13 vuxna älgar och 13 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Ersnäs 42:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 102,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,4 ha
Impediment 50,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 103,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier