Esbjörbyn

Skogsfastighet i flera skiften, virkesförråd ca 22600 m³sk. Älg och småviltsjakt
Areal: 143 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2021
Skogsfastighet utan byggnader med hög andel skog i åldern 30 till 50 år. Fastigheten består av flera närliggande skiften. Älgjakt bedrivs i Esbjörbyns älgjaktsområde om cirka 1 800 hektar​.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (19)

Foto: Bengt Walan, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermark om cirka fem hektar med för området normal beskaffenhet. Jordbruksmarken har upplåtits muntligt och ersättning utgår inte.

Skogsmark

Fastigheten består av ett flertal näraliggande skiften. Trädslagsfördelningen är tall 26%, gran 61% och löv 13%. Boniteten bedöms vara 7,1 m³sk per ha och år och virkesförrådet cirka 22 600 m³sk. Skogsbruksplanen är nyupprättad.

Nyckelbiotoper

Några mindre nyckelbiotoper som anges i skogsbruksplanen.

Jakt

Älgjakt bedrivs i Esbjörbyns älgjaktsområde om cirka 1 800 hektar. Årets tilldelning är tre vuxna djur och tre kalvar. Småviltsjakt sker på egen mark.

Rättsförhållande

Fastighet

Esbjörbyn 1:91

Ägare

Vanda Olsson
Anette Olsson
Lucas Olsson

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 125,1 ha
Impediment 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 4,8 ha
Övrigmark 9,6 ha
Summa: 142,9 ha

Taxeringsvärde

Fastighetsbildning har nyligen skett och nytt taxeringsvärde är ännu inte fastställt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för köpare som inte är skriven i glesbygdsförsamling i Säffle kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Esbjörbyn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning