Exploateringsläge

Fastighet med attraktivt exploateringsläge utmed E4 nära vid Åstorp.
Areal: 26 ha
Kommun: Ängelholm
Objektstyp: Åker
Fastigheten har en total areal om ca 25,6 ha fördelat på två skiften. Mycket attraktivt läge utmed E4 samt av - och påfart till väg 21/112 och E4. Fastigheten är till stor del planerad i Ängelholms kommuns översiktsplan för nya särskilda verksamhetsområden
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten har en total areal om ca 25,6 ha fördelat på två skifte. Mycket attraktivt läge utmed E4 samt av - och påfart till väg 21/112 och E4. Fastigheten är till stor del planerad i Ängelholms kommuns översiktsplan för nya särskilda verksamhetsområden. Stödrätter motsvarande den odlingsbara arealen ingår utan särskilt vederlag. Dräneringen är tillfredsställande över hela åkerarealen

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrigt

För mer information om Ängelholms kommuns översiktplan gå in på följande länk till deras hemsida:

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan-2035.html

Rättsförhållande

Fastighet

Ängelholm Humlarp 4:9

Ägare

Per-Erik Hansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 3 130 000 kr
Summa: 3 130 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 4 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Jag är intresserad av fastigheten Exploateringsläge och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning