Fågelberget

Skog i Fågelberget. 541 ha prod. skog, 52 626 m³sk. Egen jakt.
Areal: 710 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 500 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2021
Högt och vackert belägen skogsfastighet om ca 710 ha, i Fågelberget, ca 2,5 mil sydost om Gäddede. Fastigheten är väl arronderad i ett sammanhängande skifte och angränsar mot vatten på flera sidor. Även egen ö och halvö i Västra Zakrisvattnet som är känt för sitt fina röding och örings fiske. Utifrån sin belägenhet har fastigheten hög vildmarkskaraktär och varierad skogsterräng, där marken sträcker sig från Fågelssjön upp och förbi Västra Zakrisvattnet. Total areal om 710,1 ha, varav ca 541,7 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 52 626 m³sk, varav 9 975 m³sk är S2 skog. Goda möjligheter för den som söker större skogsfastighet i naturskönt område, med areal och arrondering som medger möjlighet att bedriva fågel alt älghundsjakt på egen mark.

-Rekreation, naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjällen, ger naturligt ett högt rekreationsvärde i form av jakt och fiske i vacker natur
-Produktion, äldre skog som uppnått slutavverkningsmogen ålder ger möjlighet till viss direktavkastning samt täckning av löpande driftskostnader
- Kapitalplacering, fina ungskogar som ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (10)

Foto: Kalle Lennartsson och Bengt Wiklander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Fastigheten är välskött och i ett sammanhängande markområde. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 541,7 ha och har ett virkesförråd om 52 626 m³sk varav 9 975 m³sk är S1 skog. Skogsbruksplanen visar vidare på mycket stor andel skog som är äldre än 120 år, ca 48 778 m3sk. Fastigheten är klart grandominerad (86 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ligger i naturskönt område och sträcker sig från Fågelvattnet där skogen utgörs av mer produktiv karaktär mot de högre höjdlägena där skogen får en mer fjällbarrskogsliknande karaktär, vilket således ger olika förutsättningar avseende vilt och vilttillgång.

Fastigheten ingår i idag i Frostviken Södra älgskötselområde, men ingår inte i något större licensområde, utan har egen jakt. Om en köpare vill ingå i större licensområde gällande älgjakten så får denne själv ansöka om ev inträde i angränsande och intilliggande jaktlag.

Småviltjakten har även denna bedrivits på den egna marken.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Fågelberget 1:102

Ägare

Sven Ruben Nilsson 1/2
Carl-Gustav Larsson 1/4
Margareta Larsson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 702,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 541,7 ha
Impediment 151,3 ha
Övrigmark 9,5 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Vatten 4,9 ha
Summa: 710,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 8 981 000 kr
Skogsimpediment 300 000 kr
Summa: 9 281 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsund kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Fågelberget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning