Fågelsjö

Ungskogsfastighet
Areal: 36 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 14/10 2022
Skogsskifte om 25 ha skogsmark i västra Hälsingland med strandlinje mot sjö.

Sydväst om Fågelsjö i västra Hälsingland finns detta skogsskifte med ett virkesförråd på drygt 1 000 m³sk, utgörande främst av skog i de yngre åldersklasserna. Fastigheten gränsar till Sandnässjön och jakten i området bedrivs i jaktlag.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Fågelsjö

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i juni 2022 av Johan Pålsson, Areal i Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 25,4 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 1 091 m³sk vilket ger ett medelförråd om 43 m³sk/ha. Fastigheten domineras av skog i åldersklasserna 10–29 år. Medelboniteten är skattad till 4,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 79 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 74% tall, 12% gran och 14% löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Återbeskogning

På fastigheten finns behov av återbeskogningsåtgärder efter avverkning. Det gäller avdelningarna 10 och 14 om totalt 3,6 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare övertar ansvaret för att erforderliga åtgärder utförs.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Fågelsjö jaktlags område, om ca 8 000 ha. Ny ägare har att undersöka eventuell möjlighet till ingående i jaktlaget, alternativt bedriva enskild jakt på fastigheten. Kontaktperson för Fågelsjö jaktlag är Gert Eliasson, jaktledare, mobil: 070-317 02 62.

Fastighetens andel i Hamra Kapellags besparingsskog medför även rätt till deltagande i jaktlag i mån av plats. Besparingsskogens marker omfattar ca 6 800 ha. Kontaktperson gällande jakt på besparingsskogens marker är Urban Olsson som nås på 0657-350 45.

Fiske

Fisket i området administreras av Finnmarkens FVO. Se mer information på http://www.finnmarken.info/fiske/kortsales.htm. I Fågelsjön finns möjlighet att fiska öring, sik, abborre och gädda.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en byggnad på ofri grund, som inte omfattas av försäljningen.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Fågelsjö 7:1

Ägare

Bo Östlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 25,4 ha
Myr/kärr/mosse 8,0 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 36,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 138 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 1 150 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns tre datapantbrev om 100 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier