Fagerdal

Äldre skog vid Öjån
Areal: 221 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/7 2024
I ett skifte med 70,8 ha skogsmark, 11 862 m³sk, varav stor andel S1 och S2. Jakt i VVO på ca 11 000 ha.

Vackert belägen skogsfastighet i ett skifte mellan Yxskaftkälen och Gåxsjö. Fastigheten utgörs av 70,8 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 11 862 m³sk varav 9 609 m³sk är S1 och S2 skog och 1 629 m³sk är G1 skog. Fastigheten har för orten bra bonitet där medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk per ha/år. Dess stora andel avverkningsbar skog samt viss del yngre skog ger en ägare valmöjlighet för sitt framtida brukande. Bra ordnat med vägar som underlättar för skogsbruket. Fastigheten erbjuder fina rekreationsmöjligheter med jakt i viltvårdsområde om ca 11 000 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Stor del avverkningsbar skog.
– Viss andel växande gallringskog, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Jakt på större arealer i vacker Jämtländsk natur.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Fagerdal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

På fastigheten finns 4 ha inägomark. Denna är främst belägen utmed Öjån.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 78,1 ha och har ett virkesförråd om 11 862 m³sk varav 9 609 m³sk är S1 och S2 skog och 1 629 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,6 m³sk per ha/år. Trädslagsfördelning med gran (60 %), tall (25 %), och löv (15 %). Åldersklassfördelningen är ojämn med en förskjutning mot äldre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en kulturhistorisk lämning (fångstanläggning) registrerad. Den är belägen på den sydvästra delen av skiftet. Utöver detta finns det idag inte några höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige, Skogsbruksplanen)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Fagerdal-Gisselås viltvårdsområde på ca 11 000 ha.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen 2025-07-01 om inget annat överenskommits på kontraktsdagen.

Stuga

Det finns en bustuga på fastigheten.

Byggnader

Timrad stuga, förråd och uthus/utedass ägs av en av säljarna och kommer att flyttas från fastigheten innan den 1 augusti 2024. Bustugan finns kvar och följer med försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Fagerdal 1:43

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 222,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,1 ha
Myr/kärr/mosse 132,2 ha
Inägomark 4,0 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Vatten 5,2 ha
Summa: 221,2 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns två inteckningar om totalt 17 100 kr registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsund kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier