Fagerdal

Skog i Fagerdal
Areal: 204 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 150 000 SEK
Anbudsdag: 16/10 2023
Obebyggt skogsskifte med ett virkesförråd om 10 706 m³sk/år. Jakt i VVO på 11 000 ha.

Obebyggd skogsfastighet med god tillväxt i ett skifte! Fastigheten är belägen ca två mil söder om Strömsund och har en total areal om ca 204 ha, varav ca 129 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har en åldersklassfördelning med både äldre avverkningsbar skog samt stor andel skog på tillväxt. Årlig tillväxt om ca 575 m³sk/år. Totalt virkesförråd om 10 706 m³sk, varav 4 563 m³sk är G1-skog och 2 999 m³sk är S1- och S2 skog. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter då den ingår i Fagerdal-gisselås viltvårdsområde som innefattar jakt på ca 11 000 ha. Fastigheten med dess stora andel tillväxtskog och goda jaktmöjligheter bör passa dig som söker en fastighet för kapitalplacering/investering kryddad med jaktmöjligheter på större areal i klassiska älgmarker.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Fagerdal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2023 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 129,1 ha och en medelbonitet om 4,8 m³sk per ha. Totalt virkesförråd om 10 706 m³sk varav 4 563 m³sk är G1 skog och 2 999 m³sk är S1 och S2 skog. Trädslagsblandning med gran (39 %), tall (24 %) följt av löv (24 %) och contorta (13 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av markberedning och plantering om 2 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag ett kulturhistoriskt område längst upp i nordvästra delen av fastigheten utöver det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper eller andra områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Gisselås/Fagerdals viltvårdsområde med en areal om ca 11 000 ha. Området är uppdelat i två lag för älgjakten. Småviltsjakt jagar man som fastighetsägare inom hela VVO:t, dvs på 11 000 ha.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2024 under förutsättning att tillträde har skett, har tillträde inte skett den 1/7 2023 så övergår jakträtten på tillträdesdagen.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en grillkåta som ej medföljer i försäljningen, denna kommer att avflyttas från fastigheten under vintern 2023/2024.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Fagerdal 3:1, del av

Ägare

Jimmy Nordqvist 1/2
Carolin Fridolfsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 129,1 ha
Myr/kärr/mosse 73,6 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 204,5 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier