Fagraryd

Välvårdad skog i Bäckseda
Areal: 108 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 500 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2023
Samlad och tillgänglig skog i Fagraryd, 8,5 km söder om Vetlanda. 12 700 m3sk och bra vägnät.

Fagraryd 1:6 utgör en välarronderad och mycket välskött skogsfastighet med ett bra underhållet och utbyggt skogsbilvägnät. Fastigheten är obebyggd, så när som på ett vindskydd, och innefattar en hög andel gallringsskogar med bra volyms- och värdetillväxt. Total areal om ca 108 hektar varav ca 91,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 12 700 m³sk. Jordbruksmarken uppgår till ca 7,5 ha innefattande både åker och vacker betesmark. Fiske i Mogölen och Hjärtån.

Fastigheten är belägen ca 8,5 km söder om Vetlanda i anslutning till byn Fagraryd och väg 31.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Fagraryd

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 52 bilder
Visa alla 52 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 7,7 ha enligt skogsbruksplanen klassad som inäga/åker. Taxerad areal saknas. Stolpar och tråd kring betesmarken tillhör Fastigheten.

Åkermarken om ca 2,7 ha skriftligt upplåten via 5 årigt arrendekontrakt fram till 2025-03-13. Betesmarken om ca 5 ha skriftligt upplåten som nyttjanderätt fram till 2023-10-01.
Samtliga ersättningar avseende innevarande perioder tillfaller Säljaren.

Skogsmark

Fastigheten erbjuder en välskött och lättillgänglig skogsmark, delvis kuperad men med ett bra vägnät. Skog finns i alla åldrar men fastigheten domineras av gallringsskogar. Röjda och skötta ungskogar och planteringar. På fastigheten finns en skogsbruksplan från april 2023 upprättad av Claes Arvidsson, Areal Vetlanda. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 91,4 ha med ett virkesförråd om 12 722 m³sk, (139 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 56 %, gran 41 % samt löv 3 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,8 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 580 m³sk.

Av virkesförrådet utgör ca 7 100 m³sk skog i huggningsklass G1och G2 samt ca 3 600 m3sk skog i huggningsklass S1 och S2.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av tre nyckelbiotoper varav två av dem belägna inom Biotopskyddsområdet. Det tredje avser avdelning 54 enligt skogsbruksplanen och utgör tallsumpskog.

Jakt

Jakträtten enligt överenskommelse mellan Säljaren och Köparen. Fastigheten ingår i Folkatorps älgjaktslag.

Fiske

Fastigheten har vattenområde i Mogölen och Hjärtån med därtill hörande fiske.

Övrigt

För mer information om Fagraryd och Bäckseda med omnejd, se www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

I anslutning till vägkorsningen i avdelning 55 finns grillplats med tillhörande vindskydd.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Fagraryd 1:6

Ägare

Inger Ståhl 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Inägomark 7,7 ha
Väg och kraftledning 2,8 ha
Övrigmark 5,8 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 109,6 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Skogsmästare

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Fagraryd & vill bli kontaktad

Mäklaren för Fagraryd kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier