Falkmåla/Lyggestorp

Välskött och naturskön egendom med goda förutsättningar för Skogsproduktion.
Areal: 226 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 28 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2021
Nu ges tillfälle att förvärva en stor och sammanhängande skogsegendom, belägen söder om Kisa i Västra Eneby socken. Här finner ni natursköna, variationsrika marker med välskötta skogar och bra vägnät. Fastigheten är en utpräglad skogsfastighet med mindre andel öppen mark. Utöver produktiva skogar erbjuder fastigheten goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske. Fastigheten har en totalareal om 226 ha varav 209 ha produktiv skogsmark, virkesförråd om totalt 37 025 m³sk. Beräknad bonitet om 6,8 m³sk/ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Grillplats

På fastigheten vid sjön Trehörn, ligger en grillplats med enklare byggnader i trä.

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på fastigheten är välskött och har en jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på medelålders skog. Vägnätet på fastigheten är väl utbyggt vilket gör skogen lättåtkomlig och lättbrukad. Terrängen är bitvis kuperad vilket ger en vacker karaktär åt fastigheten.

En skogsbruksplan för fastigheten upprättades av VIDA våren 2021. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 209,1 ha produktiv skogsmark, med ett totalt virkesförråd om 37 025 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 49 %, gran 42 % och löv 9 %. Bonitet om 6,8 m³sk/ha.

Enligt skogsstyrelsens kartor finns en nyckelbiotop om 0,1 ha, fyra områden med högt naturvärde samt fem forn- och kulturlämningar.

Åker- och betesmark

Inägomarken på fastigheten utgörs enligt skogsbruksplanen av totalt 6,7 ha och består i sin helhet av betesmark. Inägomarken är ej upplåten. Med den öppna marken följer inga stödrätter.

Jakt

Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt så som älg, vildsvin, rådjur, räv och hare. Jakten är upplåten t.o.m. 2022-06-30 och tillfaller efter detta köparen. Jakttorn, vakkoja samt mindre jaktstuga tillhör jaktarrendatorerna.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt inom eget vattenområde i sjön Trehörn, med tillgång på bl.a kräftor. Båtplats samt kräftfiske är upplåtet t.o.m. 2022-06-30.

Rättsförhållande

Fastighet

Kinda Falkmåla 2:8, Kinda Lyggestorp 1:11

Ägare

Ulf Carlsson 33/155
Ann Marie Louise Jansson 33/155
Ann-Charlotte Berggren 56/155
Alma Elisabeth Samefors 33/155

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 209,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Inägomark 6,7 ha
Väg och kraftledning 3,5 ha
Berg/hällmark 5,9 ha
Summa: 225,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 13 538 000 kr
Summa: 13 538 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning