Fällan

Mellan slätt och sjö
Areal: 34 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2023
Lantgård på Dalboslätten med jord, skog och jakt.

På Dalboslätten strax sydost om Mellerud ligger Fällan, en lantgård med både jord och skog fördelat över ett flertal skiften. Fastigheten har en samlad landareal om 34 ha fördelat över 11,2 ha produktiv skogsmark och 20 ha bördig åkermark. Byggnationen är samlad på gårdscentrum och utgörs av mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader.

Boka plats på visning

26Sep
Tis 17:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Fällan

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Mangårdsbyggnaden ligger tillsammans ekonomibyggnaderna i slutet på vägen med utsikt över det egna ägorna, omgiven av stor trädgård med uppvuxna träd. Byggnaden är äldre men det gjordes en större om och tillbyggnad under 1960-talet. På nedervåning finns kök, tre rum, två hallar, toalett, tvättrum pannrum samt förrådsutrymmen. På övervåningen finns en hall, två sovrum samt ett badrum. Huset har enligt fastighetstaxeringen är boarea om 100 m². Grund utgörs av stensatt torpargrund samt gjuten platta.

Huset har en stomme av timmer samt träregel med fasad av sidiplattor. Taket är klätt med betongpannor. Två- och treglasfönster.

Vatten genom vattenförening, Grinstasdsvatten. Eget avlopp med trekammarbrunn. Uppvärmning genom värmepump med jordvärmeledning.

Fastigheten är ansluten till Fiber genom Dalnet.

Energideklaration

Saknas och kommer ej att upprättas.

Driftskostnader

Fastighetens kostnad har de senaste året varit per år för försäkring ca 7 900 kr, sopor ca 1 700 kr, avlopp ca 1 200 kr och elförbrukningen har de senaste året varit ca 11 200 kWh/år. Vattenkostnad är ca 1 250 kr/år i fasta avgifter plus ca 12 kr/m³ . Fastighetskostnaden för fiber är 349 kr/mån och är bundet avtal om 5 år som började gälla 2022-04-01, detta innebär att Köpare tar över detta avtal.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre hög ladugårdsbyggnad med vidbyggd lågstalldel. Uppförd i träkonstruktion med väggar beklädda med träpanel under eternittak. Äldre inredning i fähusen och rejäla utrymmen i logdelen. Byggaren är ca 500 m². I gamla mjölkrummet finna vattenpump som är kopplad till djupborrad brunn . Även grindstadsvattnet finns inkopplat till ladugården.

Vagnsbod

Vagsboden är byggd på 1980-talet och har en byggarea om ca 170 m². Uppförd i träkonstruktion med fasad beklädd med träpanel under plåttak. Grusat golv.

Skog och mark

Åkerbetesmark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 20,8 ha varav ca 20 ha är åkermark. Åkermarken är lättillgänglig från väg och har en god arrondering på den delen som ligger på hemskiftet. All inägomark har under senare tid brukats av granne. Marken är tillgänglig från tillträdet och överlämnas som stubb.

Skogsmark

För fastigheten finns det en skogsbruksplan upprättad i juni 2023 av David Häger, Häger Skogskonsult och Förvaltning AB. Enligt skogsbruksplanen bedöms arealen produktiv skogsmark uppgå till 11,2 ha som fördelas över ett flertal skiften med ett totalt virkesförråd om 1 200 m³sk. Detta ger ett medeltal om 107 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är blandad med 12 % tall, 59 % gran och 29 % löv. Boniteten bedöms till 9,9 m³sk/ha och år. Åldersklassfördelningen är något ojämn med en stor andel röjnings- och gallringsskog. Enligt skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om 396 m³sk varav 291 m³sk föryngringsavverkning och 105 m³sk gallring. Till de två västra skogsskiftena saknas egen väg. Utforsling av avverkad skog sker över grannes fastighet. Denna överenskommelse har varit muntlig. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Fastighetens skifte 1 och 2 ligger inom Södra Dal Kronskötselområde (KSO) samt i Melleruds Östra Älgskötselområde (ÄSO). Skifte 3, 4 och 5 är inte med i något ÄSO eller KSO men omges av mark som är med.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Järns-Bön 2:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,2 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 20,8 ha
Övrigmark 1,3 ha
Vatten 12,8 ha
Summa: 46,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten Mellerud Järns-Bön 2:1 finns det fyra (4) stycken penninginteckningar uttagna om totalt 495 000 kr. Dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier