Budgivning pågår!

Fältabacken

Fältabacken med jord och skog
Areal: 93 ha
Kommun: Örebro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 550 000 SEK
Anbudsdag: 29/5 2023
Strax utanför Örebro ligger Fältabackens gård. Huvuddelen av innehavet är samlat i en enhet. Arealen utgörs av ca 35 ha åkermark samt ca 56 ha produktiv skogsmark. Stående skogsvolym enligt upprättad skogsbruksplan är 7 358 m³sk. Boniteten är god. Densamma är bedömd till 7,8 m³sk/ha och år.

Fältabacken ligger vackert belägen vid Kilsbergens fot med utsikt över det bördiga slättlandskapet som stäcker sig in mot Örebro. Innehavet består av ett gårdscentrum omgärdat av inägomark och skogsmark. Cirka en tredjedel av marken utgörs av brukad inägomark, främst åkermark. Resterade del av marken utgörs av produktiv skogsmark, i huvudsak beläget kring gårdscentrum med undantag för ett mindre skifte om ca 12 ha, beläget strax sydost om gårdscentrum.

Skogen domineras har en fin åldersfördelning med viss dominans av växtkraftig ungskog i 5-15-årsåldern. Inägomarken brukas av en arrendator enligt 5-årsavtal och jakträtten är upplåten enligt ettårsavtal.

Gårdscentrum är smakfullt placerat i ett bra och centralt läge på innehavet. Byggnationen är, i huvudsak, samlad vid gårdscentrum med två bostadshus samt betjänande ekonomibyggnader och övriga uthus.

All byggnation är i behov av reparation, underhåll och renovering i varierande utsträckning.

Välkommen på visning av Fältabacken med tillhörande jord och skog!

Kontakta Areal

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Fältabacken

Mats Fröjdenstam

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Foto: Mats Fröjdenstam

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Fältabacken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Fältabacken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier