Färgelanda Hillingsäter

Skogsfastighet i ett skifte, stor del barrskog med snittålder om 100 år.
Areal: 43 ha
Kommun: Färgelanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 780 000 SEK
Anbudsdag: 18/1 2021
Skogsfastighet i ett skifte 43 ha varav 34 ha skog. Större delen är barrskog med en snittålder om 100 år. Enligt Skogsbruksplan totalt 11 943m3sk varav 10 825 m3sk i huggningsklass S2
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (15)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Bostadshuset

Bostadshuset har stått obebott under mycket lång tid och är i mycket dåligt skick. Alla fönsterrutor är sönderslagna. El och vatten saknas. Enligt uppgift finns en liten grävd brunn. Enligt fastighetstaxeringen är fastigheten taxerad som lantbruksenhet med bostadsbyggnadsvärde under
50 000 kr ( typkod 113).

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Fastighetens ekonomibyggnader har nyligen rivits.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 34 ha och är samlad i ett skifte. Fördelningen är 74 % granskog, 8 % tall och 18 % lövskog. Medelboniteten är beräknad till 8,6. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 11 943 m3sk varav 10 825 ligger i huggningsklass S2. Större delen av skogsmarken är gammal orörd barrskog men en snittålder av 100 år. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Åker-betesmark

Inäga/ åker uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 6 ha och större delen ligger i anslutning till bostadshuset. Inägorna på fastigheten har inte blivit brukade på många år och har till stora delar börjat växa igen med sly och enstaka granar. Dessa bör omgående bli rensade för att inte övergå till skogsmark. Fastigheten ingår i vägsamfällighetsföreningen Hillingsäter-Timmervik-Sundskasen.

Nyckelbiotoper

Inga kända nyckelbiotoper.

Jakt

Enligt uppgift ingår inte fastigheten i något älgjaktlag. Enskild småviltsjakt.

Övrigt

Det saknas bilväg in på fastigheten. Enligt lantmäteriet är det oklart om det finns servitut att använda väg från öster in till fastigheten. Rättigheter bildade innan år 1972 är inte fullständigt redovisade i fastighetsregistret. För att ta reda på vad som gäller krävs att det görs en utredning om detta. Lantmäteriet gör inte längre sådana utredningar åt privatpersoner och företag. Allmänna Arvsfonden är ägare till fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Färgelanda Hillingsäter 1:25

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 41,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,0 ha
Myr/kärr/mosse 2,8 ha
Inägomark 6,0 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 43,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 146 000 kr
Åkermark 118 000 kr
Skogsimpediment 43 000 kr
Tomtmark 66 000 kr
Summa: 1 373 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 6 700 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Färgelanda Hillingsäter och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning