Fensbol

Skogsskiften med god tillväxt. Jakt i JVO.
Areal: 82 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2018
Skogsskiften om sammanlagt 82 hektar i Fensbol en dryg mil norr om Torsby. Främst bestående av ung- och gallringsskog med ett sammanlagt virkesförråd om cirka 8 200 m3sk. Möjlighet att lägga bud på olika skiften.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Marken är fördelad på fyra olika skiften där det största är på 62 hektar.

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 74,9 hektar med ett virkesförråd om sammanlagt 8 221 m3sk, eller ett genomsnitt på 110 m3sk per hektar. 61 procent är gran, 31 procent är tall och åtta procent är löv. Tyngdpunkten ligger på yngre och medelålders skog i huggningsklasserna R2 och G1. Medelboniteten beräknas till 5,8 m3sk/ha och den löpande tillväxten till 388 m3sk per år. För mer information se bifogad skogsbruksplan, som har upprättats i juli månad 2018 av Per Simberg.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna.

Jakt

Jakträtten övergår till en köpare på tillträdesdagen. Fastigheterna ingår i Fensbols JVO där älg- och småviltsjakt bedrivs. Småviltsjakt bedrivs över hela jaktvårdsområdets 3 600 hektar. Fastigheterna berättigar till en jakträtt i älgjaktslaget.

Rättsförhållande

Fastighet

TORSBY FENSBOL 1:388, m fl.

Ägare

Kjell Eriksson 1/2
Gunnar Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 82,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 74,9 ha
Impediment 6,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 81,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är inte samtaxerade. Det angivna taxeringsvärdet är summan av de båda fastigheterna.

Inteckningar

Det finns penninginteckningar uttagna om sammanlagt 2 075 000 kr, fördelat på ett pantbrev i fastigheten Fensbol 1:409 med beloppet 1 575 000 kr och ett pantbrev i fastigheten Fensbol 1:388 med beloppet 500.000 kr. Pantbreven övertas av köparen. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Fensbol och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning