Finnäs fäbodar

Tallskogar i Järbo
Areal: 55 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2023
Obebyggd skogsfastighet norr om Sandviken, med god tillgång till skogsbilvägar. Jakt i vvo.

Obebyggd skogsfastighet i Järbo norr om Sandviken. Området karaktäriseras av ett kuperat skogslandskap med myrområden, små tjärnar och hällmarker där 400 år av bergsbruk, järnhantering och skogsbruk satt sin prägel. Fastigheten har god tillgång till skogsbilvägar och omfattar totalt 55 ha varav 53 ha produktiv skogsmark med ett talldominerat virkesförråd på 9 000 m³sk. Jakt i vvo, på markerna jagas främst älg, rådjur och skogsfågel.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Finnäs fäbodar

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 52,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 9 099 m³sk, vilket motsvarar 172 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 70 % av virkesförrådet medan gran har 19 %, resterande löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 316 m³sk. 4,5 ha är klassad som kalmark med markberedning och plantering som föreslagen åtgärd i skogsbruksplanen. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2023 av planläggare Jhonas Danrud.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Finnäs-Nordanå viltvårdsområde med en jakträtt. Området omfattar 2 763 ha med jakt på älg, småvilt och skogsfågel. Jakträtten är upplåten innevarande jaktår. Kontaktperson och ordförande för viltvårdsområdet är Tommy Liw, 073-052 32 84.

Rättsförhållande

Fastighet

Sandviken Järbo 61:6

Ägare

Joakim Rzepka 1/2
Jan Rzepka 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 56,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,9 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 55,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad och saknar därför eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Finnäs fäbodar & vill bli kontaktad

Mäklaren för Finnäs fäbodar kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier