Finneby

Totalt ca 45 ha skog i varierande ålder med ett virkesförråd om ca 6 000 m³sk. Beläget inom Finneby jaktklubb.
Areal: 50 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Av den en gång så praktfulla gården Matteses finns nu bara ruiner kvar som minner om en svunnen epok. Naturen tar sakta men säkert igen den en gång uppodlade jorden och skogen frodas i söderläget. Totalt säljs nu fyra fastigheter som tillsammans uppgår till drygt 45 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet skattas till ca 6 000 m³sk. Fastigheterna är belägna inom Finneby Jaktklubbs område.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fd. Bostad

På Finneby 2:8 finns en ruin efter minst ett bostadshus. Se bilder.

Ekonomibyggnader

Fd. Ekonomibyggnader

På Finneby 2:8 finns minst en ruin efter ekonomibyggnad. Se bilder.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i mars 2017 av Oskar Nilsson, Billerud Korsnäs AB och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 45,8 ha. Enligt säljaren har inga åtgärder gjorts på fastigheten sedan planens upprättande. Planen har tillväxtberäknats för två års tillväxt av Areal i Ljusdal. Virkesförrådet uppgår till 6 076 m³sk vilket ger ett medelförråd om 133 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 4,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 215 m³sk/år. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Nyckelbiotoper, naturvärden mm

Höga naturvärden är registrerade i avdelning 5, skifte 5. Källa; SeSverige/Metria

Jakt

Fastigheterna är belägen inom Finneby Jaktlags område om ca 4 000 ha beläget både inom X- och Z län. Ny ägare får ansöka om medlemskap i jaktlaget om denne vill deltaga i jaktlagets jakt på hela arealen. Annars bedrivs jakten enskilt på egen fastighet. Per Sundström är kontaktperson för Finneby Jaktlag och kan svara på frågor om detta. Per nås på telefon 076-127 19 37.

Fiske

Fastigheterna är belägna inom Ljusdal Fiskevårdsområde. För mer information, se www.ljusdalsfvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Finneby 2:8, 3:2, Ljusdals-Sillerbo 10:3 och Ramsjö-Sillerbo 1:7

Ägare

Ulf Högvall 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,8 ha
Myr/kärr/mosse 2,8 ha
Inägomark 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 50,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 600 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Tomtmark 31 000 kr
Summa: 1 635 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Ljusdals kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Jag är intresserad av fastigheten Finneby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning