Finntorp

Vacker gård med fin utsikt. Gårdscentrum med stall, loge, paddock och verkstad.
Areal: 28 ha
Kommun: Askersund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2020
Visning:
22/5 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
24/5 2020
Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning.
I det brutna landskapet sydväst om Askersund ligger Finntorps gård, vackert belägen på en kulle, med utsikt i alla väderstreck. Bostadsbyggnaden är ursprungligen uppförd 1820 och är i mycket gott skick. Nuvarande och tidigare ägare har totalrenoverat bostaden men ändå lyckats behålla byggnadens äldre karaktär och charm. Gårdscentrum består förutom bostadsbyggnaden av en välhållen ekonomibyggnad med stall och loge samt en byggnad som inrymmer verkstad och carport/vagnslider. Intill stallet finns även en elbelyst paddock. Gården ramas in av fastighetens åker- och betesmark om 23 ha.

Har du alltid drömt om att köpa en egen hästgård eller kanske öppna en gårdsbutik med lokalproducerade produkter? Då är detta gården för dig.

Välkommen på visning av Finntorps gård!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder (41)

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Kring bostadshuset finns en härlig trädgård med äppelträd, fläder, andra fruktbärande träd och buskar. Byggnaden, i ett och ett halvt plan, är ursprungligen uppförd 1820 men genomgick 2001 om- och tillbyggnad samtidigt som huset helrenoverades. Bostadshuset är uppförd med timmer- och träregelstomme på uppmurad grund samt en mindre källardel under utbyggd del. Taket är beklätt med lertegel 2001. Utvändigt är byggnaden brädfodrad (målat 2019). Fönster består delvis av kopplade 2-glas samt 2-glas isolerfönster. På södra sidan av husets ursprungsdel byttes fönster till 3-glas isoler (2018/2019). Ventilation, självdrag kompletterat med mekanisk frånluftsventilering i kök och badrum. Avlopp till 3-kammarbrunn (2011) med efterfiltrering. Vatten från djupborrad brunn till pumphus på gården (2008). Uppvärmning från vedpanna (Calmar V 65, 2005) och tillhörande ackumulatortank (3 m3, 2009) mot radiatorer och vattenburen golvvärme i kök, hall och tvättstuga. Husets två eldstäder, i köket och allrummet på övre plan, används och har sotats kontinuerligt. Boyta enligt taxeringen om 290 kvm, biyta om 9 kvm.

Nedre plan består av en huvudentré (nymålad ytterdörr 2019), hall, bibliotek, toalett (wc och handfat), matsal med utgång till trädäck i söderläge, kontor, sovrum (med walk-in closet), gästrum, kök renoverat 2008 (kyl 2017, frys 2017, mikrovågsugn 2008, ugn 2008, diskmaskin 2018, spishäll 2013, filterfläkt 2020 samt en vedspis), pannrum, tvättstuga (tvättmaskin 2017, toalett, handfat och dusch), tambur (nymålad ytterdörr 2019) samt förråd. Utanför den södra ingången finns en plattbelagd uteplats i västerläge under plasttak där man kan njuta av solnedgången.

Övre plan består av hall, tre sovrum, allrum med eldstad, två klädkammare och badrum renoverat 2000 (dusch, wc, handfat, badkar samt eluppvärmd bastu). Under snedtak finns även förvaringsmöjligheter, innanför badrummet och innanför ett av sovrummen.

Ytskikten i huset är i fint skick men med en äldre karaktär. Golv bland annat av trä, parkett och klinkers. Väggarna är tapetserade och kaklade i våtutrymmena samt innertak av trä och skivmaterial.

Energideklaration och besiktningsprotokoll

Energideklaration upprättades 2012-08-29 och är giltigt i 10 år. Energiprestanda om 114 kWh/m2 och år, varav el 1 kWH/m2. I samband med energideklarationen genomfördes radonmätning, 2011-07-08 vilket visade på en radonhalt på 60 Bq/m3, vilket är under Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärden för bostäder.

Inför säljarens köp av fastigheten genomfördes en överlåtelsebesiktning (2012-08-29). Om en köpare vill göra en ny överlåtelsebesiktning finns det möjlighet till det innan kontraktsskrivningen. Köparen står för kostnaden.

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att ta del av energideklarationen eller det äldre besiktningsprotokollet.

Driftskostnader

Uppgifterna bygger på säljarens totala kostnader det senaste året och är beräknat på ett hushåll om fyra personer. Kostnader för el inkluderar all el till stall, belysning av ridbana, varmvatten till stallet, uppvärmning av stall och sadelkammare. Kostnader för vatten avser salttabletter till filteranläggningen. Försäkringskostnaden avser gårdsförsäkring och inkluderar även försäkring av ekonomibyggnader och stående skog. Kostnaden för vägen är totalt 2 000 kr/år, dock utgår kommunala bidrag om ca 1 800 kr/år. Kostnader för uppvärmning har beräknats med en schablonkostnad om 300 kr per kubikmeter ved.

El: 26 000 kr.
Renhållning: 2 800 kr.
Sotning: 1 680 kr.
Vatten: 2 000 kr.
Slamsug: 1 000 kr.
Försäkring: 17 800 kr.
Väg: 200 kr.
Uppvärmning: 7 500 kr (25 kubikmeter).
Totalt: 58 980 kr/år eller 4 915 kr/månaden.

Ekonomibyggnader

Stall, loge och magasin

Byggnaden är uppförd 1938 med uppmurad och putsad stomme i stallet samt trästomme i övriga delar av byggnaden. Yttertaket är belagt med lertegelpannor. Byggnaden inhyser stall som renoverades och iordningställdes för hästverksamhet 2001 (LF, säker hästgård) på gjuten platta med 6 boxplatser, en fölningsbox samt två mindre boxar. I anslutning till stallet finns även en uppvärmd sadelkammare, spolspilta med varm och kallvatten samt förrådsutrymmen. Stallet har vattenkoppar till alla boxar med eluppvärmd slinga. Stalldelen är utrustat med fläkt. Intill det nya stallet finns även en äldre stalldel med gjutet golv som i dagsläget används som förråd. Ovan stallet finns ett höloft. Väster om stallet finns en gjuten gödselplatta med underliggande urinbrunn. Stallet överlåts utan uthyrda boxplatser.

I mitten av byggnaden finns ett äldre sädesmagasin med brädlagt golv, perfekt utrymme för den som har intresse att ha en gårdsbutik.

Den norra delen av byggnaden, den gamla logen, har gjutet golv och är ett bra utrymme för förvaring av husvagnar, båtar eller bilar. Intill logen finns även ett mindre vagnslider.

Byggnadsarea på mark för bygganden är ca 580 kvm varav ca 325 kvm består av stall och ca 170 kvm består av det gjutna förvaringsutrymmet i den gamla logen.

Paddock

Norr om ladugården finns en upplyst paddock uppförd med dränerat sandunderlag. Nytt staket 2018 samt nytt underlag 2018. Paddocken mäter 22 m x 60 m.

Verkstad och carport

Öster om bostadsbyggnaden finns ytterligare en ekonomibyggnad uppförd i början på 1900-talet med en tillbyggd del, norrut, under 1980-talet. Byggnaden är uppförd med timmer-/träregelstomme under tak belagt med plåt/eternit. Den södra delen inhyser en vedbod. I mitten av byggnaden finns en verkstad och ett traktorgarage, för mindre ekipage, uppförd med putsad tegelstomme och gjutet golv. Den norra delen består av carport och vagnslider på uppgrusat underlag med åtta fack. Bakom verkstaden och ovan densamma, på ett loft, finns förvaringsutrymmen. Byggnadsarea på mark om ca 420 kvm varav ca 35 kvm verkstad och ca 320 kvm består av carport och vagnslider.

Övrigt

I anslutning till carporten finns även ett f.d. hönshus uppfört med träregelstomme under tak belagt med tegelpannor. Byggnaden har fungerat som lekstuga de senaste åren. Byggnadsarea på mark om ca 9 kvm.

Intill bostadshuset finns även ett pumphus uppfört (2008) med träregelstomme på uppmurad lecablock-grund (nedsänkt) under tak belagt med tegelpannor. I pumphuset finns hydrofor samt vattenreningsanläggning med saltfilter installerat. Ny pump 2014 och nytt vattenfilter installerat 2016. Vatten kommer från 83 m borrhål med god kvantitet.

Intill ladugården finns även en gjuten jordkällare uppförd med ovanpåliggande grästak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken, 18 ha, är utarrenderad för 19 800 kr/år enligt skriftligt 3-årsavtal som löper tom 2021-12-31. Betesmarken intill stallet, 4,96 ha, brukar säljarna själva som hage, betesmark och gräsvallar. Stödrätter ägs av säljarna själva och medföljer i fastighetsköpet utan extra vederlag. Stödrätter för åkermarken är utlånande till arrendatorn och återgår till jordägaren vid arrendets upphörande. Åkermarken täckdikades 1952, karta över täckdikningen är upprättad.

Skogsmark

Fastigheten saknar skogsbruksplan eller annan likvärdig skogsinventering. Totalareal för skogsmarken enligt fastighetstaxeringen är 3 ha vilket stämmer väl överens med mätningar på fastighetskartan. Ca 2 ha skogsmark är belägen längst åt söder på fastigheten och består av kalmark. Ca 1 ha skogsmark består av blandskog i gallrings- till slutavverkningsbar ålder. Densamma är belägen nordväst om gårdscentrum i anslutning till åkermarken.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Markerna ingår i Laxsjöarnas ÄSO och KSO. Jaktbart vilt är älg, kronhjort, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Fastigheten gränsar till Dohnaforsån i norr med möjlighet till fiske och kräftfiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Askersund Finntorp 1:1

Ägare

Gustaf Bäckgren 1/2
Karin Bäckgren 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 180 000 kr
Åkermark 932 000 kr
Tomtmark 100 000 kr
Ekonomibyggnader 165 000 kr
Bostadsbyggnader 1 106 000 kr
Summa: 2 483 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 2 737 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Jag är intresserad av fastigheten Finntorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning