Fjällberg

Skogsfastighet med 94 hektar produktiv skogsmark i Fjällberg
Areal: 147 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2020
Skogsfastighet i ett skifte belägen i Fjällberg i västra delen av Leksands kommun och med strand vid Vådsjön. Fastighetens landareal är ca 130 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 94 hektar och domineras av tillväxtskogar i åldern 30 till 50 år. Virkesförrådet är uppskattat till strax över 10 000 m3sk. Fjällberget är Leksand kommuns högsta berg och i området finns en fantastisk miljö. På egendomen finns också en timrad jaktkoja.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av DSK Skog AB i maj 2019, därefter har skogsbruksplanen ajourförts och tillväxtberäknats av Foran Forest AB i februari år 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 94 hektar med ett bedömt virkesförråd om 10 036 m³sk vilket ger ett medeltal om 107 m³sk per hektar. Trädslagen fördelar sig med 70% tall, 17% löv och 13% gran. Medelboniteten beräknas till 4,1 m³sk per hektar. Den årliga tillväxten under planperioden beräknas till 486 m³sk per år.

Jaktkoja

På fastigheten finns en äldre jaktkoja, uppförd år 1917 och renoverad under 1940-talet. Byggd i timmer på en naturstens grund med takbeklädnad av plåt. Byggnaden är mindre och har en enklare konstruktion och utformning.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Jakten är upplåten till Fjällbergs jaktlag. Jaktlaget disponerar ca 1 400 hektar. Kontaktperson är Göran Englén.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Siljansnäs Fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Tasbäck 76:9

Ägare

Eva Mannefred 1/6
Anders Olsson 1/6
Björn Olsson 1/6
Åke Olsson 1/6
Lillemor Birgitta Daumont 1/6
Anna-Carin Nordanberg 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 148,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,0 ha
Impediment 35,7 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 130,7 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Fjällberg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning