Fjällsjö-Sunnansjö

Virkesrikt skogsskifte
Areal: 50 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/5 2023
Obebyggd med 46,2 ha skogsmark, 9 488 m3sk. Jakt i viltvårdsområde på 8 870 ha.

Obebyggt skogsskifte beläget vid Backe, 5 mil öster om Strömsund. Total areal om 49,8 ha, varav produktiv skogsmark om 46,2 ha. Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande område har både tillväxtskog samt äldre skog. Totalt virkesförråd om 9 488 m³sk, varav 8 063 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som förfogar över ca 8 870 ha.

Lämplig fastighet med stor andel äldre skog som ger möjlighet till direktavkastning, kombinerat med viss del yngre växande skog som håller upp den årliga tillväxten. Goda jaktmöjligheter i viltvårdsområdet ger fina
bonusvärden till sitt ägande.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Fjällsjö-Sunnansjö

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Kalle Lennartsson, fältarbetet är utfört i juni 2022. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 46,2 ha med ett virkesförråd om 9 488 m³sk varav 8 063 m³sk är S1 och S2 skog. Trädslagsfördelning är tall (35 %) följt av gran (33 %), contorta (17 %) och löv (15 %). Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,1 m³sk per ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga behov av lagstadgade föryngringsåtgärder. Köparen övertar ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten
per kontraktsdagen, såsom ev återväxtkontroll och ev röjning på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, forn och eller kulturminnen, registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Sunnansjö VVO som jagar på ca 8 870 ha. Småviltsjakt inom hela VVO:t.

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Strömsund Fjällsjö-Sunnansjö 5:10

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,2 ha
Myr/kärr/mosse 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 49,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier