Flathult

Välskött skogsgård
Areal: 158 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/2 2024

Strax väster om Nydala ligger skogsgården Flathult, drygt 2 mil nordost om Värnamo. Lugnt och avskilt läge med en trevlig gårdsmiljö med bostadshus, uthus samt ladugård. Skogen är välskött och växtlig och belägen i tre skiften. Fastigheten angränsar till Dala mosse och erbjuder fina naturmiljöer för ett rikt friluftsliv. Total areal om 158 ha varav 115 ha skogsmark och 41 ha myrmark.

Flathult är något för dig som är skogs- och naturintresserad med möjlighet till boende i lugn och avskild miljö, antingen för permanent- eller fritidsboende.

Kontakta Areal

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Flathult

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnaden är ursprungligen uppförd i slutet av 1800-talet i 1,5 plan på torpargrund. Byggnaden har en stomme av timmer, fasad av stående träpanel, fönster av typ 2-glas samt tak av lertegel. Byggnaden har en boyta om 126 m² (taxeringsuppgifter). Uppvärmning i form av direktverkande el samt genom ny vedspis i kök och en kakelugn i vardagsrummet. Vatten tas från borrad brunn, avlopp i äldre 3-kammarbrunn.

Byggnaden har genomgått succesiva renoveringar de senaste 20 åren med bl.a. tilläggsisolering med ny panel, byte av fönster och tegeltak. Köket är nyrenoverat med induktionsspis, ny vedspis i gjutjärn samt 2 inbyggda ugnar mm. Insatsrör är monterade i rökgångar till vedspis och kakelugn, godkänt för eldning. I anslutning till badrummet finns vattenpump, hydrofor samt varmvattenberedare. Utvändig målning av bostadshus och ekonomibyggnader har skett under senare år.

Nedervåningen omfattar entré genom trevlig veranda in till mindre trapphall och i anslutning därtill ett stort allrum med kakelugn. Nyrenoverat kök med el- och vedspis, köksskafferi, toalett/dusch, sovrum samt en groventré med uteplats. I anslutning till köket finns en ljus och trevlig matrumsdel. Viss fuktinträngning kan förmodas under golv i anslutning till norra gaveln.

På övervåningen finns en trapphall, tre sovrum med intilliggande klädgarderober/kattvindar. Vidare finns här en nyinstallerad toalett med wc och dusch.

Energideklaration

Kommer ej att upprättas då byggnaderna enbart använts som fritidsbostad.

Driftskostnader

Uppvärmning och hushållsel C:a 26 000 kr
Renhållning 3 930 kr
Vatten och avlopp 1 051 kr
Försäkring 11 191 kr
Sotning 576 kr

Ovanstående kostnader baseras på nuvarande ägares nyttjande som fritidsbostad och kan komma att variera för en köpare.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rejäl ladugårdsbyggnad uppförd i trä med takbeklädnad av eternit. Inrymmer vagnsskjul, logdel samt fähusdel med äldre träinredning. Byggnaden har en taxerad byggnadsyta om 374 m2. I ladugården finns el men ej indraget vatten.

Övriga byggnader

I gårdsmiljön finns även en snickar- och förrådsbod samt ett vagnsskjul/garage med vedbod och före detta hönshus.

Samtliga byggnader är väl underhållna och i gott skick.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten ligger i tre skiften om totalt 157,9 ha varav 114,9 ha produktiv skogsmark. Resterande del av arealen utgörs till största delen av myrmark om totalt 41,4 ha.

Terrängen är lätt böljande med goda drivningsförhållanden och skogen är välskött med skogsvårdsåtgärder som ligger väl i fas. Fastigheten har en någorlunda jämn åldersfördelning med en dominans i åldern 50-60 år.

En skogsbruksplan har upprättades av Sydved i november 2023. Enligt skogsbruksplanen så har fastigheten ett virkesförråd om totalt 19 663 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 30 %, gran 60 % och löv 10 %. Skogsmarken har en medelbonitet om 7,7 m³sk/ha.

För utförlig information, se bifogade bilagor.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. 2024-07-01. Jakten bedrivs för närvarande genom muntlig upplåtelse. På fastigheten utplacerade jakttorn, åtelutrustning mm utgör lös egendom och ingår ej i köpet.

Marken ingår i Nydala älgjaktslag.

Vägar

Fastigheten har andel i vägsamfällighet avseende framfartsvägen.

För närvarande sker ingen utdebitering till delägarna utan kostnader täcks av bidrag.

Skogsväg till respektive skifte nyttjas i överenskommelse med berörda grannfastigheter.

Dala- och Knekta mosse

Del av fastigheten (öar i Dala mosse) omfattas av Natura 2000-område. Länsstyrelsens bedömning är att allmänna bestämmelser i miljöbalken och skogsvårdslagen är tillräckliga för att bevara Dala- och Knekta mosse.

För mer info sök på Länsstyrelsen Jönköping, Dala och Knekta mosse.

Rättsförhållande

Fastighet

Värnamo Flathult 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 158,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 114,9 ha
Myr/kärr/mosse 41,4 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 157,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 8 849 000 kr
Skogsimpediment 57 000 kr
Tomtmark 235 000 kr
Bostadsbyggnader 1 078 000 kr
Ekonomibyggnader 76 000 kr
Summa: 10 295 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 456 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier