Flattom

Gård utanför Härnösand
Areal: 38 ha
Kommun: Härnösand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 750 000 SEK
Vackert belägen gård i Ramvik 20 km norr om Härnösands stad. Fastigheten omfattar ca 38 ha mark med både skog och åkermark samt bostadshus och flera ekonomibyggnader. Jakträtt i Högsjö viltvårdsområde.

Trevligt och avskilt beläget i byn Flattom, ca 8 kilometer väster om Höga Kusten bron ligger denna trivsamma gård omringad av skog och åkermark. Gårdcentrum består av ett rymligt bostadshus tillsammans med en äldre ladugård med bra förvaringsytor, samt bagarstuga, påbyggt härbre och bilgarage. Här finns bra möjligheter för enklare djurhållning då åkermarken ligger i direkt anslutning till gårdscentrum. Fastigheterna är uppdelad i två närbelägna områden om 37,9 ha varav 23,9 ha är skogsmark med virkesförråd om ca 3 570 m³sk med både röjning, gallring och skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Gårdens åkermark är om 6,4 ha och ligger i anslutning till byggnaderna. Jakträtt i Högsjö viltvårdsområde.

Välkommen på visning

24Sep
Sön 11:00 - 13:00
Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren till visning av byggnaderna.
Kontakta Areal

Peter Zetterström

Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare

Flattom

Peter Zetterström

Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Bilder

Visa alla 59 bilder
Visa alla 59 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Rymligt sekelskifteshus uppförd i stomme av trä i två plan på torpargrund. Ytterpanel av stående brädfodring, takbeklädnad av plåt trp 20, tvåglasfönster samt några med enkelglas.

Uppvärmning sker med vattenburet system på bottenplan och enstaka rum på övervåningen som är kopplat till äldre oljepanna CTC samt Nibe ELK 13 elkasett. På senare år har endast uppvärmningen skett med el. Vedspis finns också i köket för kompletteringsuppvärmning. Eget djupborrat vatten och enskilt äldre avlopp med två brunnar. Boarea 84 kvm samt biarea 74 kvm enligt fastighetstaxeringen. Byggnadsarea ca 110 kvm exklusive glasveranda.

Från gårdsplanen genom glasverandan kommer man in i entréhallen som ligger mitt i huset. Till vänster från hallen kommer man till rymligt lantkök med målade kökssnickerier, vedspis, spis, kylskåp och litet skafferi. Innanför köket finns kammaren med kakelugn och vardagsrum med kakelugn (kakelugnarna är inte använda på många år). Rakt fram i hallen finns uppgång till övervåning samt mindre tambur med ingång till vardagsrummet (används ej idag igensatt från vardagsrummet). Till höger i hallen finns badrummet med toalett och badkar samt pannrummet som även används som tvättstuga. Grovingång finns till pannrummet från östra gaveln.

Från entréhallen leder en trappa upp till övervåningen. Övervåningen består av hall, äldre kök samt några inredda rum. Övriga delar är oinredda. Övervåningen har på senare tid bara nyttjats som förrådsutrymmen.

Inget fiber är indraget i huset men fiberledning går längs byvägen.

Boendekostnader
Uppskattade boendekostnader av säljaren är elförbrukning för hushållsel och uppvärmning ca 30 000 kwh (2022), 30 260 kr/år, enskilt avlopp 1 333 kr/år, sotning 515 kr, renhållning 3 049 kr/år, försäkring 6575 kr/år, vägavgift 1 200 kr/år och fastighetsskatt 2 000 kr/år. Totalt ca 45 000 kr/år.

Förnärvarande är det 20 ampere huvudsäkring.

Under 2022 eldades inte någon ved i huset, vid vedeldning kan man sänka elförbrukningen.

Tomt

​Stor öppen tomt med öppet och soligt läge med utsikt över områden. Lämpligt för odling eller mindre djurhållning genom att betes- åkermarken ligger i anslutning till byggnaderna.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Äldre ladugårdsbyggnad med stomme av trä och cement sten samt yttertak av pannplåt. Inrymmer på bottenvåningen djurdel med äldre djurinredning, hölada samt flera förrådsutrymmen. På övre plan är logdel med trägolv. Ladugården är påbyggd på ena långsidan. Byggnadsarea ca 290 kvm + påbyggnad ca 55 kvm.

Garage

Bilgarage med stomme av trä, träpanel och yttertak av plåt. Utgörs av ett rum med trägolv. Byggnadsarea om ca 45 kvm.

Bagarstuga

Bagarstuga med stomme av trä, träpanel och yttertak av plåt. Utgörs av ett rum med bakugn (ej fungerande skick) samt två förrådsutrymmen. Byggnadsarea om ca 44 kvm.

Härbre/traktorgarage

Timrat härbre som är påbyggt med stomme av trä, träpanel och yttertak av plåt. Utgörs av ursprungliga härbret samt garage för traktor och vedbod.
Byggnadsarea om ca 50 kvm.

Matkällare

Matkällare valvad i huggen sten finns också på fastigheten i anslutningen till ladugården.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2023 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 23,9 hektar med totalt virkesförråd om ca 3 570 m³sk, vilket ger ett medeltal om 149 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 128 m³sk per år och boniteten ligger på 4,9 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 64 % av virkesförrådet, löv 21 % och tall 15 %. Största andelen är skogs om uppnått slutavverkningsbar ålder, S1 och S2 om 37 % (8,9 ha) med ett virkesförråd om ca 2 200 m³sk. Övrig skog består av gallringsskog om 34 % (8,1 ha) med ett virkesförråd om ca 1 340 m³sk. röjningsskog om 28 % (7,7 ha) samt mindre område k1 1 % (0,2 ha). Andelen yngre skog än 20 år är 20 % (4,7 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering av 0,2 ha samt röjning om 4,5 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns ett område på fastigheten som är bedömt som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Inägomark

Betes/åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 6,4 ha. Marken putsas årligen.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Högsjö viltvårdsområde. Älgjakten bedrivs genom Högsjö jaktlag med förnärvarande ca 28 jägare. Området omfattar ca 4 300 ha. Kostnad ca 600 kr per år, kan dock variera och en insats på 5 000 kr med möjlighet att fördelas över 3 år.
Jaktledare Kjell Karlsson.

Småvilt jagas på hela området, småviltkort måste lösas.

Vägar

Fastigheten har del i flera vägar. Utfartsväg Flattom 3,05 % samt förlängning av den vägen som är skogsbilväg Hosjön, 0,49 %. By utfartsväg 1,4 %( Högsjö-By GA:2) samt förlängning av den vägen som är Djupsjövägen 2,3 %. Från Djupsjövägen går det två stickvägar som slutar på fastigheten.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected].​

Rättsförhållande

Fastighet

Härnösand Flattom 2:5, Flattom 2:11 & Flattom 5:9

Ägare

Torsten Eifonn Ulin Db 1/1
Ingvar Östlund

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Berg/hällmark 6,7 ha
Berg/hällmark 6,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 14,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 711 000 kr
Åkermark 154 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Tomtmark 48 000 kr
Bostadsbyggnader 218 000 kr
Ekonomibyggnader 67 000 kr
Summa: 1 219 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 316 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Fastighetsmäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Flattom & vill bli kontaktad

Mäklaren för Flattom kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier