Flintberget

Skog med god bonitet och med skogbilsväg genom skiftet.
Areal: 33 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/1 2022
Obebyggd skogsfastighet söder om Björbo i Gagnefs kommun med skogsbilväg genom skiftet. Virkesförrådet bedöms till drygt 5 600 m³sk varav en stor andel är slutavverkningsbart. Fin medelbonitet om 5,7 m³sk per hektar och år. Fastigheten är belägen på bägge sidor om Tyrenvägen ca fem km söder om Björbo. Fastigheten ingår i Björbo viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Mellanskog i mars år 2021, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 33 ha. Virkesförrådet summeras till 5 462 m³sk eller 166 m³sk per ha, årets tillväxt beräknas till 214 m³sk. Av virkesförrådet finns vid upprättandet av skogsbruksplanen ca 2 900 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten beräknas till fina 5,7 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats för år 2021.

Nyckelbiotoper

Avdelning 1 i skogsbruksplanen berörs av en registrerad nyckelbiotop.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha.

Fiske

Belägen inom Floda-Björbo fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Björbo 10:15

Ägare

Ingegerd Persson 1/3
Arne Täppmark 1/3
James Eriksson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,0 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 33,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 500 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 1 502 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning