Flintberget

Lättillgänglig skogsfastighet i ett skifte med högt virkesförråd.
Areal: 29 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 100 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2020
Obebyggd skogsfastighet söder om Björbo i Gagnefs kommun belägen längs skogsbilväg. Av fastighetens ca 29 hektar totalt uppgår den produktiva skogsmarken till 28,5 hektar. Högt virkesförråd om ca 6 500 m³sk. Fastigheten består av endast ett skifte och avgränsas i väster av skogsbilväg. Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Ove Matsson, Nås, i november 2019, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 28,5 ha. Virkesförrådet summeras till 6 528 m³sk eller 229 m³sk per ha. Hög andel medelålders skog. Medelboniteten beräknas till 6,0 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats för år 2020.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Ovanmejden 3:31

Ägare

Karin Perssons dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,5 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 29,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten berörs av en fastighetsförrättning. Något taxeringsvärde redovisas därför inte.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Flintberget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning