Floberget

Fastighet med ca 20 hektar produktiv skogsmark i och omkring området Flobergets fäbodar.
Areal: 22 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Gård
Prisidé: 900 000 SEK
Skog och fritidshus beläget i och omkring Flobergets fäbodar. Produktiv skogsmark om ca 20 hektar med ett bedömt virkesförråd om 2 005 skogskubikmeter. Skogsskiftet är beläget vid Flobergstjärn. Inom fäboden har fastigheten idag tre mindre områden varav ett är bebyggt med en timrad stuga. Om Flobergets fäbodar kan man läsa att fäboden har brukats från mitten av 1600-talet. Vid storskiftet i början av 1800-talet hade fäboden 18 delägare vilka alla kom från byn Västerfors. I slutet av 1950-talet hade fyra gårdar djur på fäboden och år 1960 var sista året någon brukade fäboden till djurhållning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fäbostugan

Äldre stuga i timmer på en naturstensgrund och med takbeklädnad av tegelpannor. Murstock och eldstad. En del innehåller boendedelen och den andra delen består utav ett stall. Även möjlighet att inreda stallet. El, vatten och avlopp saknas.

Energideklaration

Säljaren har inte upprättat någon energideklaration. Byggnaderna har inte bebotts under de senaste åren och innan dess nyttjades dessa som fritidshus vilket gör att byggnaden undantas från kraven på att uppföra energideklaration. Säljaren kommer inte att utföra energideklaration inför fastighetsöverlåtelsen.

Säljaren har inte upprättat någon energideklaration. Byggnaderna har inte bebotts under de senaste åren och innan dess nyttjades dessa som fritidshus vilket gör att byggnaden undantas från kraven på att uppföra energideklaration. Säljaren kommer inte att utföra energideklaration inför fastighetsöverlåtelsen.

Driftskostnader

Sophämtning (fast avgift, inget kärl) 709 kr/år, gårdsförsäkring ca 1 000 kr, kostnad för fritidshus tillkommer. Senaste uttaxering till Västerfors-Högbergets samfällighetsförening var 1 561 kr. Avgift fäbodlaget ca 200 kr/år.

Sophämtning (fast avgift, inget kärl) 709 kr/år, gårdsförsäkring ca 1 000 kr, kostnad för fritidshus tillkommer. Senaste uttaxering till Västerfors-Högbergets samfällighetsförening var 1 561 kr. Avgift fäbodlaget ca 200 kr/år.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken består utav i huvudsak ett skifte beläget direkt söder om Flobergstjärn, utöver detta skiften finns två mindre skiften med skogsmark inom fäboden. Över skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad i oktober månad år 2020 av Mattias Mårts, Foran Forest AB. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten 19,9 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 005 m3sk (skogskubikmeter), vilket ger ett medeltal om 101 m3sk/ha. Virkesförrådet domineras av trädslaget tall, 83%. Medelboniteten är 5,2 m3sk per hektar och år.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Annsjöns VVO. Jakträtten är upplåten, avtalet är ett tillsvidare avtal med en uppsägningstid om sex månader.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Västerfors 9:12

Ägare

Bernt Arne Fallskog 1/2
Gunnel Fallskog 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,9 ha
Impediment 2,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 22,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen bildats, det finns inget åsatt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Floberget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning