Floholm

Enskilt och ostört
Areal: 23 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 975 000 SEK
Anbudsdag: 13/10 2022
Floholm, skogsskifte med bra tillväxt beläget söder om Korsberga. Fiske i Rydingen och Sörasjön.

Flohult 2:8, tidigare torpstället Floholm, utgör en obebyggd, mindre skogsfastighet belägen ostört och enskilt ca 6 km utanför Korsberga. Marken sträcker sig till ner till sjöarna Rydingen och Sörasjön med tillhörande fiskerätt. Av arealen om 23 ha utgör ca 1,5 ha vattenområde i Rydingen och 21 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 500 m³sk. Fastigheten består till stor del av växtlig ungskog och gallringsskog och utgör således en bra tillväxtfastighet.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Floholm

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Åker- och betesmark

Ingen jordbruksmark på fastigheten.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av växtliga ungskogar och gallringsskogar med bra volyms- och värdetillväxt. Genom skiftet löper till stora delar nygjord skogsbilväg.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2022 av Areal via Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 21,2 ha med ett virkesförråd om
1 496 m³sk, (71 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 5 %, gran 76 % och löv 19 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,6 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 120 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten muntligt upplåten innevarande jaktår, d.v.s. fram till 2023-06-30. Ev. ersättning tillfaller Säljaren. Fastigheten ingår i Skäftesfalls älgjaktslag om ca 2 450 ha. Tilldelningen var förra året
2 vuxna och 6 kalvar. Jakttorn samt spridare mm tillhör nuvarande nyttjare av jakten.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske inom Flohult, i praktiken sjöarna Rydingen och Sörasjön.

Övrigt

För mer information om Korsbergabygden med omnejd, se www.korsberga.eu eller www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

VETLANDA FLOHULT 2:8

Ägare

Claes Angelis Isaksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Vatten 1,4 ha
Summa: 23,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 171 000 kr
Summa: 2 171 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 801 700 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier