Flosjön

Sjönära i Leksand
Areal: 16 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2023
Fastighet i ett skifte med bra vägnät

Här erbjuds en mindre skogsfastighet, lättillgänglig efter bra vägnät i södra delen av Leksands kommun. Fastigheten består av ett skifte och är beläget längs Flosjöns västra strand, den domineras av äldre och medelålders skogar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 15,9 hektar och virkesförrådet bedöms till ca 3 350 m³sk. Jakträtt inom Matsbodarnas viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Flosjön

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Ove Matson, i september år 2023.
Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 15,9 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 352 m³sk. Fastigheten domineras av tall med 73 % därefter följer gran med 22 % och resterande del är löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,3 m³sk per hektar och år.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop som berör fastigheten, den motsvarar ungefärligen avdelning 4 i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Matsbodarnas viltvårdsområde. Viltvårdsområdet förfogar om ca 1 300 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Västannor 50:17

Ägare

Kerstin Kanzler 1/1
Oscar Kanzler

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,9 ha
Impediment 0,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 16,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 803 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 807 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs inte för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier