Flosjön

Skogsfastighet med stuga belägen inom Mossels viltvårdsområde
Areal: 10 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/5 2021
Lättillgänglig och väl arronderad skogsfastighet med en enklare stuga. Belägen strax väster om Flosjön och populära Sandviken. Fastigheten är belägen inom Mossels viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Småhusbyggnad

Fritidshus

På en höjd med utsikt över Flosjön finns denna enklare och mindre stuga. Uppförd i trä på en plintgrund med liggande panel, takbeklädnad av plåt. Byggnadsarea omkring 30 kvm. Fristående förråd med torrdass. Vatten, avlopp och el saknas. Källa finns, okänd kvalitet på vattnet.

På en höjd med utsikt över Flosjön finns denna enklare och mindre stuga. Uppförd i trä på en plintgrund med liggande panel, takbeklädnad av plåt. Byggnadsarea omkring 30 kvm. Fristående förråd med torrdass. Vatten, avlopp och el saknas. Källa finns, okänd kvalitet på vattnet.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten domineras av ungskogar under 10 år. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 10,5 hektar, medelboniteten beräknas till 6,1 m3sk per hektar och år. Se vidare i utdrag från skogsbruksplan, upprättad av Back Albert Johansson, Areal Leksand.

Natur och kultur

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper. Det finns ett område med fossil åkermark registrerat.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Mossels viltvårdsområde om ca 3 400 hektar.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Floda – Björbo fvof. Se även www.gagneffiske.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Syrholen 15:4

Ägare

Mats Eriksson 1/2
Ing-Marie Börjesson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,5 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 10,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 440 000 kr
Summa: 440 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning