Fornebo

Såld
Välarronderad och naturskönt belägen gård i Fornebo. 42 ha skog och 14 ha öppen mark.
Areal: 59 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Gården Fornebo 1:3, 1:8 är belägen ca 7 km söder om Korsberga, 21 km söder om Vetlanda. Gårdscentrum ligger naturskönt och öppet beläget omgivet av åker och betesmark. Fastigheten består av ett mycket välarronderat skifte och arealen uppgår till totalt ca 59 ha. Inägomarken uppgår till ca 14 ha och består av ca hälften betesmark och hälften åkermark. Skogsmarksarealen uppgår till 42,1 ha med bra bonitet och innefattar ett virkesförråd om totalt ca 7 300 m³sk. Byggnadsbeståndet innefattar bostadsbyggnad, ladugård, stuga samt ytterligare några uthus/bodar. Fastigheten gränsar i sydost till Boskvarnasjön. Jakträtt och fiskerätt följer fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Senast inkomna fastigheter till försäljning