Fornebo

Välarronderad och naturskönt belägen gård i Fornebo. 42 ha skog och 14 ha öppen mark.
Areal: 59 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 100 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2019
Visning:
12/5 kl 10:30-12:00
Gården Fornebo 1:3, 1:8 är belägen ca 7 km söder om Korsberga, 21 km söder om Vetlanda. Gårdscentrum ligger naturskönt och öppet beläget omgivet av åker och betesmark. Fastigheten består av ett mycket välarronderat skifte och arealen uppgår till totalt ca 59 ha. Inägomarken uppgår till ca 14 ha och består av ca hälften betesmark och hälften åkermark. Skogsmarksarealen uppgår till 42,1 ha med bra bonitet och innefattar ett virkesförråd om totalt ca 7 300 m³sk. Byggnadsbeståndet innefattar bostadsbyggnad, ladugård, stuga samt ytterligare några uthus/bodar. Fastigheten gränsar i sydost till Boskvarnasjön. Jakträtt och fiskerätt följer fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad uppförd 1922 med stomme av trä, tillbyggt pannrum etc. ca 2007. Torpargrund med huggen stenfot, gjutet golv på tillbyggnaden, tak med betongpannor samt fasad med gulmålad plåt. 3-glas fönster från 1977. Taxerad boyta om 126 m² och biyta om 6 m². Byggnadsarea ca 8,6 m x 10 m samt tillbyggnad om ca 4,6 m x 5 m. Vatten från grävd brunn med cementringar, avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Uppvärmning via vattenburet uppvärmningssystem från dels vedpanna från 2009 med elpatron, värmepump från 2014 (bergvärme) samt solcellsanläggning från 2016. Fiber finns installerat.

Nedervåningen innefattar entré/hall via veranda med trapp till övervåningen, vardagsrum/matrum med heltäckningsmatta och kakelugn, vardagsrum/kontor med öppen spis, kök med diskmaskin mm, hall, toalett/wc samt tillbyggnad med groventré, pannrum och vedförråd.

Övervåningen innefattar trapphall, badrum/tvättstuga med toalett/wc, dusch och tvättmaskin Cylinda, rum/sovrum (f.d. kök), samt två sovrum. Anslutande garderober.

Byggnaden löpande renoverad och underhållen. Rummen på övervåningen mellan 1977-1983, badrum på övervåningen 1989, rummen på nedervåningen 1990 och köket 2003.

Kakelugn och eldstäder ej i bruk. Vedpanna CTC V25, värmepump Thermia Diplomat.

Stuga/Friggebod

Enklare stuga modell Friggebod, belägen på Fornebo 1:8. Uppförd i trä med plåttak på plintar. Ej el eller vatten. Innefattar liten veranda samt ett rum med fotogenkamin Husqvarna. Funktion okänd.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

I ladugården bedrevs mjölkproduktion fram till ca 1996, därefter amkor fram till 2005. Därefter har byggnaden ej nyttjats för jordbruksdrift med djurhållning. Byggnadsarea om ca 8,4 m x 36 m samt vidbyggd vedbod etc. om ca 5 m x 8,4 m. Tak med plåt, fasad med plåt och trä. Stomme av trä samt murat fähus. El och vatten. Innefattar f.d. hölada/maskinhall med gjutet golv, loge med trägolv, fähus med gjutet golv och äldre inredning, mjölkrum samt vidbyggd vagnbod i trä med gjutet golv (ej el eller vatten). På baksidan finns vidbyggt maskingarage om ca 5,5 m x 17,5 m i trä med grusgolv och plåttak med fyra garageplatser samt ett spånfack. Vidare finns mindre hönshus om ca 3 m x 3 m, murat med gjutet golv och plåttak.

Uthus/bod

Uppförd i trä/plank på stenfot under tak med eternit. Byggnadsarea ca 4,7 m x 7,7 m. Innefattar redskapsförråd etc. med trägolv. El, inkl 3-fas, ej vatten. Övervåningen/loft nyttjat som spannmålslager med tork. Vidbyggt torrdass mm om ca 1,4 m x 4,7 m med tegeltak.

Övriga byggnader

Garage i enklare skick. Byggnadsarea ca 3 m x 5 m. Trä, gjutet golv tak med eternit. Ej el eller vatten.

Pumphus med gjutet, isolerat utrymme för vattenpump, hydrofor och vattenfilter. El, inkl 3-fas, ej vatten.

Stensatt jordkällare med träöverbyggnad och plåttak. Ej el eller vatten.

På Fornebo 1:8 finns enklare garage i trä med grusgolv och asfaltspapptak. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger väl samlad i större, sammanhängande områden och består av både åkermark och betesmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 14,1 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 6 ha och arealen betesmark till 5 ha. För området normala brukningsförhållanden. Jorden utarrenderad som sidoarrende på ettårskontrakt. Innevarande period löper fram till 2020-03-13. Arrendet ej uppsagt. Fastighetens stödrätter, 13 st, tillhör fastigheten och skall återgå till jordägaren vid arrendets upphörande. Jordägaren är skyldig att överta de ev. fleråriga miljöåtaganden som arrendatorn ingått. Arrendet uppgår till 11 000 kr inkl. moms/år och erlagd arrende för innevarande arrendeperiod tillfaller säljaren i sin helhet.

Skogsmark

Skogen på fastigheten är mycket välskött och har god tillgänglighet. Skogsmarken har bra bonitet och det finns skog i alla åldersklasser. På fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad i april 2019 av Areal genom Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 42,1 ha med ett virkesförråd om 7 275 m³sk (173 m³sk/ha). Medelboniteten är beräknad till 9,0 m³sk/ha och år och trädslagsfördelningen är tall 18%, gran 78% och löv 4%. Årlig tillväxt är bedömd till totalt 230 m³sk med hänsyn till föreslagna åtgärder.

Volymen S1- och S2 skog uppgår enligt skogs-bruksplanen till totalt ca 3 600 m³sk och volymen G1 skog uppgår till ca 3 000 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Fastighetens jakträtt tillgänglig för ny ägare från 2019-07-01. Älgjakt i Fornebolaget.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Boskvarnasjön och Lökarydsjön.

Övrigt

Mer information om Vetlanda samt Södra Solberga finns på www.vetlanda.se samt www.bygdegardarna.se/sodra-solberga.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Solcellsanläggning finns installerad med solpaneler på ladugårdstaket. Anläggningen uppfördes 2016 via Hallands Energiutveckling. 27 st SolarWatt 60P 265 Wp (7 155 Wp).

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Fornebo 1:3, 1:8

Ägare

Lennart Josefsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 56,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,1 ha
Impediment 0,9 ha
Inägomark 14,1 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 58,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 624 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 139 000 kr
Betesmark 60 000 kr
Tomtmark 115 000 kr
Bostadsbyggnader 410 000 kr
Ekonomibyggnader 72 000 kr
Summa: 3 426 000 kr

Inteckningar

I fastigheten Fornebo 1:3 finns fyra penninginteckningar uttagna om totalt 2 177 434 kr. I fastigheten Fornebo 1:8 finns inga penninginteckningar uttagna.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Korsberga församling (Södra Solberga socken) vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Fornebo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning