Forsbacka

Lättillgängliga skogsskiften i närhet av Romme Alpin
Areal: 140 ha
Kommun: Borlänge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/12 2018
Två skogsskiften i närheten till Romme Alpin. Ett av skiftena är ca 125 ha. Skiftena är lättillgängliga. Totalt ca 14 170 m³sk med tyngdpunkten i yngre och medelålders skog.
Jakt i i Södra Tuna Viltvårdsområde med jakt på ca 15 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen två områden om totalt 134,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 14 174 m³sk,
vilket motsvarar ca 106 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 13 % av virkesförrådet medan gran har 61 % och lövträd har 26%. Skogsmarkens medelbonitet
är beräknad till 6,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 839 m³sk.


För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Leif Sanfer 2018 och planen är upprättad av Areal i Ljusdal.

Vägar

Skiftena har andel i Borlänge Halvarsgårdarna GA:3 ( Halvarsgårdarna-Koppslahyttans samfällighetsförening) och Borlänge Hesse GA:3
(Storpersvägens samfällighetsförening) Vägavgift i båda föreningarna uttages vid behov. Inga nu planerade stora uttag

Skogsvård

Ingen ytterligare skogsvård kommer att utföras av säljaren. Bestånd 1,5,6 och 20 är inventerade som kalmark.

Jakt

Fastigheten ingår i Södra Tuna Viltvårdsområde med jakt på ca: 15 000 ha. Ordförande Johan Thurin, Sör Sellnäs, Borlänge.

Natur och kultur

Områdena belastas ej av några nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Källa: Se Sverige
Det finns två registrerade Fornlämningar i Fornsök. RAÄ: Stora Tuna 1126 (område med kolningslämningar) och Stora Tuna 615:1 (Mångs Fäbod)


Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar,
sjöar och vattendrag.

Rättsförhållande

Fastighet

BORLÄNGE FORSBACKA 1:7 del av

Ägare

Anna Elisabeth Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 134,3 ha
Impediment 4,8 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 140,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), Områdena saknar eget åsatt taxeringsvärde då de ingår i större taxeringsenhet.

Inteckningar

Inga Penninginteckningar/Pantbrev följer områdena. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras då område ligger inom sk omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan är avgiftsfri för fysisk person.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning