Frälsebo

Mindre skogsgård med trevligt fritidshus. Skog och öppen mark.
Areal: 21 ha
Kommun: Gnosjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 9/11 2021
Visning:
26/10 kl 15:30-17:30
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson.
I skogslandskapet strax söder om Marieholm ligger gården Frälsebo, c:a 7 km norr om Hillerstorp. Gårdsmiljön utgörs av ett fritidshus med tillhörande uthus, ostört och vackert beläget med utsikt över det anlagda viltvattnet som ligger i direkt anslutning. Skogsmark med växtliga bestånd samt något ha mossmark. Total areal om
21 ha varav 19 ha skogsmark.

Frälsebo är något för dig som söker en mindre skogsgård med möjlighet till enklare boende i ostörd och vacker omgivning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (21)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fritidshus

Trevligt belägen stuga i ett plan, ursprungligen uppförd 1965. Tillbyggd del med sovloft samt allrum med öppen spis med utgång till uteplats i söderläge. Byggnaden står på torpargrund, stomme av trä och fasad av stående träpanel. Fönster av typ 2-glas, tak av betongtegel. Den taxerade boytan är 40 m² (taxeringsuppgifter) Byggnadsyta 52 m² + loft 10 m². Uppvärmning sker genom direktverkande el med oljefyllda element. Sommarvatten tas från grävd brunn. Toalett i form av elektrisk förbränningstoa utan anslutet avlopp. Slaskavlopp från kök går till stenkista.

Byggnaden omfattar entré genom veranda in till mindre hall. Toalett, vardagsrum/matrum med vedkamin samt renoverat kök med vedspis. En halvtrappa ner finns allrum med öppen spis samt ovanpå detta rum ett sovloft. Från allrummet finns utgång till trevlig uteplats i söderläge med utsikt över vattenspegeln vid det anlagda viltvattnet.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

-Garagebyggnad
-Jordkällare
-Vedförråd

Skog och mark

Tomtmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 0,4 ha och ligger i direkt anslutning till byggnaden.

Skogsmark

På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 19,2 ha med ett aktuellt beräknat virkesförråd om 1 648 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 8,2 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 69 %, tall 21 % samt löv 10 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Skogsmarken ligger i två separata skiften och domineras av yngre och medelålders tillväxtsskogar.

Viltvatten/damm

Strax söder om byggnaden ligger detta viltvatten om c:a 0,6 ha som utgör ett trevligt inslag i landskapsbilden.

Jakt

Fastighetens jakträtt är muntligen upplåten t.o.m. 2022-06-30 och står därefter till köparens förfogande. Fastigheten ingår i älgjaktlag tillsammans med angränsande fastigheter.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Flaten samt Mosjön och andel i Flaten-Mosjöns fiskevårdsområdesförening.

Vägar

Fastigheten har andel om 5,28 % i Bäckaryds vägsamfällighet avseende vägen som passerar genom fastigheten.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

GNOSJÖ MJOGARYD 3:18, 3:19

Ägare

Birgit Johansson 1/2
Bertil Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,2 ha
Myr/kärr/mosse 1,5 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 21,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 904 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Tomtmark 99 000 kr
Bostadsbyggnader 172 000 kr
Summa: 1 186 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 80 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning