Frännarp

Skogsgård i Haurida
Areal: 116 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 16 000 000 SEK
Bra rekreationsmöjligheter och boende 25 minuter från centrala Jönköping.

I vackra Hauridabygden ligger Frännarp 2:3. En skogsgård om 116 ha med växtlig skogsmark, jordbruksmark, bostadshus och ekonomibyggnader. Marken utgörs av fyra skiften och arealen fördelas på 17 ha jordbruksmark, 2 ha impediment samt 95 ha skogsmark med ett virkesförråd om 20 600 m³sk. Fastigheten ingår i det eventuellt kommande vindkraftsprojektet Västra Haurida.

Kontakta Areal

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Frännarp

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus i 1 ½-plan. Enligt fastighetstaxeringsuppgifter är huset uppfört 1940 med en boyta om 130 m² och biyta om 23 m².

Huset har torpar-/källargrund, stomme av trä, reveterad fasad samt tak med lertegel. Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem (värmepump luft/vatten från 2019). Eget vatten (grävd brunn) och eget avlopp (trekammarbrunn med infiltration). Huset är fiberanslutet.

Nedre plan: Entré/trapphall. Kök med diskmaskin, elspis, kyl, frys samt vedspis. Rum med öppen spis. Vardagsrum.
Groventré. Mindre toalett med wc.

Övre plan: Trapphall. Badrum med wc och dusch. Tre sovrum och tre garderober varav ett med uppgång till vind.

Källare: Pannrum med vedpanna, elpatron, samt ackumulatortankar om 3 x 500 l. Tvättstuga med tvättmaskin samt pumpanläggning/hydrofor.

Samtliga eldstäder har ej sotats regelbundet under senare år, varför de måste kontrolleras innan användning.

Lillstuga

Trevligt hus, troligen uppfört omkring förra sekelskiftet. Byggnadsarea ca 50 m². Torpargrund, stomme och fasad av trä, samt tak av plåt. Uppvärmning med direktel.

Nedre plan: Entré/hall. Två rum med kakelugn. Enkelt kök med vedspis, kokplatta, samt diskbänk.

Övre plan: Trapphall. Ett rum. Två garderober.

Samtliga eldstäder har ej sotats regelbundet under senare år, varför de måste kontrolleras innan

Energideklaration

Energideklaration har upprättats inför försäljningen av Lemitek. Enligt energideklarationen har huset energiklass D, samt energiprestanda, primärenergital 98 kWh/m2 och år. Komplett energideklaration finns tillgänglig på areal.se

Driftskostnader

Driftskostnad ca 47 400 kr/år som fördelas enligt följande: försäkring ca 4 000 kr (enbart mangårdsbyggnaden), el inkl. uppvärmning ca 30 000 kr, avlopp ca 2 000 kr, renhållning ca 2 100 kr, samt fastighetsavgift ca 9 300 kr.

Ekonomibyggnader

Garage

Murad garagebyggnad med plåttak. Oisolerat garage med två bilplatser. Carport med två bilplatser. Vidbyggd uteplats under plast-tak. Byggnadsarea ca 50 m².

Bod

Timrad bod med plåttak. Byggnadsarea ca 75 m². Utgörs av snickarbod, förvaringsutrymme och vedbod.

Hund-hus/förråd

Delvis murad byggnad, och delvis uppförd av trä. Plåttak. Förråd samt hundgård. Byggnadsarea ca 30 m².

Östra ladugården

Timrad ladugård (delvis murad) med plåttak. Byggnadsarea ca 300 m². Äldre djurdel, förrådsutrymmen, traktorgarage samt sedvanliga utrymmen.

Äldre bostadshus

Byggnad, troligen från 1700-talet, med en byggnadsarea om ca 50 m². Stomme och fasad av trä. Grund troligen av typ mullbänk. Tak med betongpannor. Används enbart som förråd. El saknas.

Förråd

Timrad byggnad med en byggnadsarea om ca 30 m². Plåttak.

Västra ladugården

Gammal timrad ladugård med plåttak. Byggnadsarea ca 250 m².

Maskinhall

Byggnad av trä med självbärande plåttak. Grusgolv. Byggnadsarea ca 220 m².

Smedjan

Timrad byggnad med plåttak. Byggnadsarea ca 30 m². Har varit en gammal smedja.

Skjul

Enkel byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 20 m².

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Anders Thelander, genom Ingarp, i september 2019. Planen har sedan reviderats inför försäljningen med gjorda avverkningar och tillväxt.

Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 94,6 ha och virkesförrådet
20 588 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 22 %, gran 62 % samt löv 16 %.
Bonitet 8,4 m³sk/ha.

GROT finns kvar på fastigheten. Vid flisning tillfaller nettot​säljaren.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av ca 13 ha åker och ca 5 ha bete enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Åkermarken är skriftligen upplåten till 2024-02-28. Arrendeavgift 8 000 kr/år exklusive moms.

Jakt

Jakträtten förbehålls en av ägarens barn tom 2028-06-30.

På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Vindkraft

​En vindkraftspark benämnd Västra Haurida, om fyra verk, är planerad att anläggas i anslutning till fastighetens två västra skiften. Verken kommer att uppföras på grannfastigheter. Tillfartsväg och uppställningsytor kommer i så fall att anläggas på fastigheten. Dels på fastighetens södra skifte, dels på ett av fastighetens västra skiften.

Vindkraftsföretaget Vindin har ej tagit beslut ännu om att genomföra projektet. Om så sker skall byggnationen vara slutförd senast under 2025. Vid genomförande kommer fastigheten erhålla ersättning, dels för markintrånget avseende vägarna och uppställningsytor, dels som en andel av framtida arrendeintäkter.

Rättsförhållande

Fastighet

Aneby Frännarp 2:3

Ägare

Anita Nord 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 114,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,6 ha
Myr/kärr/mosse 1,3 ha
Berg/hällmark 1,0 ha
Inägomark 17,2 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 116,1 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 250 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier