Frillesås

Obebyggd fastighet med 5 ha åker och 12 ha skog i bra läge. Anlagda kräftdammar.
Areal: 19 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 850 000 SEK
Anbudsdag: 23/4 2019
Obebyggd lantbruksfastighet med åker och skog i ett bra läge. Fastigheten ligger samlad med mycket god tillgänglighet och omfattar ca 19 hektar varav drygt 12 ha skogsmark och ca 5 ha åkermark. Här finns möjlighet till skogsbruk, djurhållning och egen odling samt rekreation med jakt och fiske.

På fastigheten finns anlagt ett par kräftdammar med möjlighet till eget kräftfiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Övrig

Tomt

Fastigheten har ett vackert läge och ligger mellan Frillesås och Frillesås kyrkby. In till Frillesås är det ca 5 km. Fastigheten är idag obebyggd, nuvarande ägare har inte undersökt möjligheten att bygga på fastigheten. Vid frågor om byggnation hänvisar vi till Kungsbacka kommun. I anslutning till fastigheten finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA genom samfällighetsförening.

Rättsförhållande

Fastighet

KUNGSBACKA FRILLESÅS 3:8

Ägare

Halim Hoti 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,0 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 5,6 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 18,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar idag gällande taxeringsvärde då fastigheten berörs av en pågående lantmäteriförrättning där bostadshus och ekonomibyggnader samt en mindre del åkermark kommer att styckats av.

Inteckningar

Fastigheten är idag samintecknad med annan fastighet som inte ingår i försäljningen. På tillträdesdagen kommer Kungsbacka Frillesås 3:8 vara fri från inteckningar och inga pantbrev kommer följa fastigheten Kungsbacka Frillesås 3:8.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Frillesås och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning