Fromheden

Tillgänglig skogsfastighet med stor andel gammal skog, fiskerätt och jakt i VVO.
Areal: 48 ha
Kommun: Norsjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 150 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2019
Skogsfastighet utan byggnader med stor andel gammal tallskog. Fastigheten ligger i närheten av Fromhedens camping och golfbana. Vägsystemen ger god tillgänglighet till markerna och marken har bra bärighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (14)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 0,7 ha åkermark ligger på andra sidan vattnet sett från övriga marken.

Skogsmark

Ny skogsbruksplan är upprättad i augusti 2019 av Lars-Gunnar Forsberg. Enligt skogsbruksplanen är 42,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 090 m3sk, 3 398 m3sk är i huggningsklass S1, S2 och består i huvudsak av tall.

Bestånd 4 på skifte 3 är avverkad och inte återväxtåtgärdad, där finns rätt bra med plantor i marken och eventuellt kan återväxten vara säkrad med det, inventering bör göras. Det finns inte avsatta medel för föryngringsåtgärder.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper är registrerade.

Jakt

Jakträtten medföljer och fastigheten ingår i två jaktområden, Tjärnberg VVO och Storsele jaktområde.

Fiske

Fiskerätt i Malån Skäggträsket.

Rättsförhållande

Fastighet

Norsjö Fromheden 1:11

Ägare

Lars Åke Andersson 1/2
Britt Andersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,2 ha
Impediment 2,8 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 0,7 ha
Övrigmark 0,9 ha
Vatten 0,8 ha
Summa: 48,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 1 034 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Åkermark 16 000 kr
Summa: 1 058 000 kr

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 130 000 kr som är förkommet, den är under dödningsprocess.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för personer som ej bor inom Norsjö kommun och har gjort det minst ett år. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Fromheden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning