Fyllingarums säteri

Cdl från 1750, 283 ha skog, 55 244 m3sk, 120 ha åker, 18 ha bete och 78 ha vatten.
Areal: 543 ha
Kommun: Valdemarsvik
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 7/5 2019
Fyllingarums säteri är en gård med ovanligt rik historia. Den är omnämnd första gången i skrift så tidigt som år 1320. Säteriet var under 1700-talet huvudgård för det Burensköldska fideikommisset som omfattade drygt 17 000 ha när det var som störst.

Dagens Fyllingarum, eller Fillingerum som det heter officiellt, omfattar totalt 543 ha, varav 283 ha skog, 120 ha åker, ca 18 ha bete samt 78 ha vattenområde i sjön Tjen. Skogen är välskött och har ett virkesförråd om 55 244 m3sk på de ovanligt bördiga markerna med en medelbonitet om 8,5.

Corps de Logiet från 1750 är byggt i två plan om ca 180 kvm vardera och i gott skick. Gårdens ekonomibyggnader är samtliga av äldre traditionell typ. De är dels samlade drygt hundra meter väster om CDL och till största del i en fyrkantsgruppering ca två hundra meter öster om CDL.

Fyllingarums säteri erbjuder ett representativt boende på en välarronderad gård med skog i mycket god tillväxt. Därtill rejäla åkerskiften, god jakt och fina fiskevatten som ger stora utvecklingsmöjligheter för framtiden.

Ytterligare information om Fyllingarums säteri kan erhållas genom att antingen beställa upprättat prospekt över fastigheten nedan eller kontakta ansvarig fastighetsmäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-510 88 39

Bilder (28)

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl-Otto Béve
Lantmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 03
070-510 88 39

Senast inkomna fastigheter till försäljning