Gäddede

Vid Kvarnbergsvattnet
Areal: 19 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 525 000 SEK
Anbudsdag: 8/7 2024
Väl samlad i ett skifte med 16,2 ha produktiv skogsmark och jakt i viltvårdsområde om ca 9 000 ha.

Vackert vid sjön, strax utanför Gäddede, ligger denna mindre välarronderade skogsfastighet. Fastigheten består av ett samlat skifte och utgörs av 16,2 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 1 477 m³sk varav 903 m³sk är G1 skog. Medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk per ha och år. Fastigheten erbjuder fina rekreationsmöjligheter med jakt i viltvårdsområde.

Fastigheten lämpar sig väl för den som söker:
– Investering kryddad med goda jaktmöjligheter.
– ”Prova på” fastighet för den nya skogsägaren utan för stort ekonomiskt åtagande.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gäddede

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder

Visa alla 7 bilder
Visa alla 7 bilder

Foto: Bengt Wiklander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 16,2 ha och har ett virkesförråd om 1 477 m³sk varav 903 m³sk är G1 skog och 574 m³sk är S3 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med gran (73 %) och löv (27 %). Åldersfördelningen är ojämn med en stor förskjutning mot yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Gäddede Fvo samt i Kvarnbergsvattnet. Fastigheten har även näträtt i nedre delen av Kvarnbergsvattnet.

Jakt

Fastigheten ingår i Gäddede Västra viltvårdsområde om ca 9 000 ha. Älgjakten sker på 9 000 ha, småviltsjakt på 9 000 ha.

All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen 2025-07-01 om inget annat överenskommits på kontraktsdagen.

Byggnad

Det finns en stuga på fastigheten, denna är i dåligt skick och har rasat.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Gäddede 1:85

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,2 ha
Myr/kärr/mosse 3,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 19,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 353 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 360 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsund kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier