Gagnef Sifferbo

10 ha lättåtkomliga skiften i Sifferbo, Gagnefs kommun.
Areal: 10 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 29/4 2020
10 ha skogsmark fördelat på ett större skifte och ett litet skifte. Totalt ca 2 400 m3sk varav 2 175 m3sk avverkningsmoget. Lättåtkomligt. Jakt i Sifferbo-Gimsbärke VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (18)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen två skiften. Totalt 10,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 443 m3sk, vilket motsvarar ca 242 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 53 % av virkesförrådet medan gran har 47 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,8 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 480 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Hans Sundmark, Skogsstyrelsen juni 2018, Planen uppräknad med ett års teoretisk tillväxt.

Jakt

Fastigheten ingår i Sifferbo-Gimsbärke VVO med jakt på ca 900 ha.
Kontaktperson: Bo Eriksson, Sifferbo, Gagnef.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Sifferbo 1:15

Ägare

Märta Englund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,1 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 10,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 519000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning