Stainas

I världsarvet Laponia. Närhet till fjäll och fiske. Egen jakt och 98 ha prod. skogsmark.
Areal: 450 ha
Kommun: Gällivare
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Unik möjlighet att förvärva en skogsfastighet i världsarvet Laponia med närhet till fjällvärlden, egen älgjakt och möjlighet till fiske i Stora Lulevattnet, Sjaunjaälven och flera sjöar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 98,4 ha med ett virkesförråd om 7 382 m3sk där den största andelen är äldre skog. Fastigheten är belägen knappt 2 mil nordväst om Porjus och 5 mil väster om Gällivare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2016 av Carl-Johan Gärdemalm vid Forum Fastighetsekonomi AB omfattar den produktiva skogsmarksarealen 98,4 ha och virkesförrådet har uppskattats till 7 382 m3sk. Trädslagsfördelningen är 73% tall, 23% gran och 5% löv.

Ströängar

Till Fastigheten hör ett antal ströängar som redovisas på bifogad fastighetskarta på sidan 16 i anbudsunderlaget. Utöver de som redovisas där finns det tre stycken till som ligger nordväst om Stajnasjavvre. Kontakta undertecknad mäklare för närmare information om dessa.

Jakt

Eftersom Fastigheten inte är registrerad i någon jaktlicens hos Länsstyrelsen kan man bedriva älgjakt efter kalv med fri tilldelning de fem första dagarna på älgjakten. Köparen disponerar jakten fritt fr.o.m. tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Gällivare Stainas 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 450,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 98,4 ha
Skogsimpediment 341,1 ha
Väg och kraftledning 9,8 ha
Vatten 6,2 ha
Summa: 455,5 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person boende i Gällivare kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Eva Linder Fossi
Mäklarassistent
013-24 20 28

Jag är intresserad av fastigheten Stainas och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning