Gällsbyn

Skog Bengtsfors
Areal: 62 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 4/7 2024
Obebyggd skogsfastighet med ca 58 ha produktiv skogsmark i ett skifte. Jakt.

Obebyggd skogsfastighet med ca 58 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 5.723 m³sk. Huvudsakligen skog i tillväxt. Fastigheten har lång strandlinje mot Askesjö i väster och mot Lidtjärnet i öster.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Gällsbyn

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 58,7 ha i ett skifte. Virkesförråd enligt skogsbruksplan upprättad maj 2023 5 511 m³sk, uppräknat med 1 års tillväxt uppskattas virkesförrådet till 5 723 m³sk. Tall utgör ca 57 %, gran 31 % och lövskog ca 12%. Medelboniteten är beräknad till 5,4. Kalmark 14,6 ha, röjningsskog 6,8 ha, gallringsskog 20,8 ha och slutaverkningsbar skog 16,5 ha enligt skogsbruksplan. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan upprättad maj 2023.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Jakt

All jakt följer fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Gällsbyn 1:40

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 59,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,9 ha
Berg/hällmark 1,8 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 61,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 3 027 000 kr
Skogsimpediment 28 000 kr
Summa: 3 055 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 450 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte är bosatt inom kommunens glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gällsbyn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gällsbyn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier