Galvsbo

Skogsfastighet om ca 190 ha skogsmark med bra arrondering och väl utbyggt vägnät söder om Lill-Rösten.
Areal: 198 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/11 2020
Obebyggd skogsfastighet om ca 190 ha skogsmark som ligger strax norr om Alfta med bra arrondering och väl utbyggt vägnät. Fastigheten har en god bonitet och utgörs huvudsakligen av växtkraftiga röjnings-⁠ och gallringsskogar men har även ca 5 000 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ingår i Alfta norra viltvårdsområde om ca 28 000 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Einarsson, Mellanskog under februari månad 2020. Planen är sedan uppräknad med 1 års tillväxt. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 189,9 ha med ett beräknat virkesförråd om 19 402 m³sk vilket ger medelförråd om 102 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 80 %, gran 11 % samt löv 9 %. Ca 8500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Vägar

Fastigheten har del i följande vägar:
- Röstabackavägens sff (Hässja GA:1)
- Grustagsvägen mfl

Förmedlingsobjektet har även egna vägar på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar jaktmark. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i 5 jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Kontaktperson är Lars Wälås, ordförande, mobilnummer: 070-688 68 06. Jakten är för närvarande upplåten.

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

OVANÅKER HÄSSJA 4:18

Ägare

Hans Henriksson 1/2
Olof Tommy Henriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 198,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 189,9 ha
Myr/kärr/mosse 5,1 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Summa: 198,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år
Åkermark 11 000 kr
Skogsimpediment 25 000 kr
Skogsmark 5 767 000 kr
Summa: 5 803 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 709 750 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning