Gård i Norra Näs

Lantgård vid Fryken
Areal: 5 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 250 000 SEK
Rymliga och charmiga boenden varav en hästgård, belägna i ett naturskönt läge.

Mellan Sunne och Torsby finns nu möjligheten att förvärva rymliga och charmiga boenden belägna i ett naturskönt läge med svårslagna vyer över Fryken. Försäljningen omfattar dessutom två bostäder vilket öppnar upp möjligheter för generationsboende eller uthyrning.

Villabostaden är uppförd i 1 och ½ plan belägen på källargrund och har generösa ytor om 176 kvm boyta och biytor om 75 kvm. Bostaden rymmer 3–4 sovrum, kök, vardagsrum och ett mycket trevligt sällskapsrum med panoramautsikt över Fryksdalen. Villan värms upp med jordvärme genom ett vattenburet värmesystem.

Den charmiga mangårdsbyggnaden förmedlar en herrgårdskänsla och erbjuder, med sitt renoveringsbehov, en fantastisk möjlighet för en ny köpare att förverkliga sina egna idéer och visioner. Boytan uppgår till 117 kvm med en biyta om 29 kvm. Gården har möjlighet till djurhållning.

Villabostaden utgör en egen avstyckad fastighet medan resterande område är under fastighetsbildning.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Gård i Norra Näs

Tomas Karlsson

Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 40 bilder
Visa alla 40 bilder

Foto: Tomas Karlsson och Christer Vaernes

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Röda villabostaden

Med sitt natursköna höjdläge har bostaden en spektakulär utsikt över Fryken.
Bostaden är uppförd 1980 med träregelstomme belägen på källargrund. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifter till 176 kvadratmeter som disponeras över 1 och ½ plan. Biytan uppgår till 75 kvadratmeter. Efter byggnadens uppförande har det tillförts ett uterum i byggnadens östra del mot Fryken. Tillbyggnaden är uppförd i träregelstomme belägen på krypgrund. I uterummet/tillbyggnaden är det golvvärme.

Fasaden är av stående träpanel med ett tak av betongtegel. Bostaden har enskilt vatten och avlopp som är gemensamt för hela gården. Vattnet tas från en djup borrad brunn och avloppet utgörs av trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Uppvärmning sker genom jordvärme kopplat till ett vattenburet värmesystem. Värmepumpen är ca 20 år gammal.

Entréplan utgörs av huvudentré med veranda, dusch med toalett, kök, möblerbar hall, kontor/gästrum, vardagsrum och det tillbyggda uterummet.

Övervåningen består av en möblerbar hall, badrum, större sovrum med klädkammare och två sovrum/gästrum. I hallen finns en öppenspis.

Källarvåningen består av allrum, klädkammare, duschrum med bastu, tvättstuga, matkällare, hobbyrum och ett pannrum. I pannrummet står värmepumpen men även en vedpanna. Vedpannan är kopplad till värmesystemet och kan nyttjas som värmekälla.

Källaren har ett visst underhållsbehov då synliga fuktskador kan tydas på källarväggarna.

Mangårdsbyggnaden

Den vackra mangårdsbyggnaden är byggd 1900 uppförd i timmerstomme, belägen på torpargrund. Byggnadens boyta uppgår till 117 kvm som disponeras över 1 och ½ plan. Mangårdsbyggnaden har 60-talsstandard och en ny ägare har möjligheten att förverkliga sina egna drömmar och idéer från start.

Fasaden är stående träpanel under plåttak. Bostaden har enskilt vatten och avlopp som är gemensamt för hela gården. Vattnet tas från en borrad brunn och avloppet utgörs av trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Byggnaden värms upp genom direktverkande el genom oljefyllda radiatorer samt med braskaminer och tre kakelugnar.

Entréplan består av kök, badrum, vardagsrum, allrum och en mycket tilltalande salong med vackra och välbevarade takmålningar.

Övervåningen består av två stora sovrum och tre oinredda kattvindar som lämpar sig till förrådsutrymme eller sovrum. Uppvärmningen av övervåningen sker genom braskaminer. Kakelugnarna, kaminerna och skorstenarna är inte besiktigade och det råder eldningsförbud i byggnadens samtliga eldstäder.

Energideklaration

En energideklaration är upprättad.

Driftskostnader

Elförbrukning/uppvärmning: Totalt 51 100 kr/år varav ca 43 900 kr/år röda villabostaden och ca 7 200 kr/år på mangårdsbyggnaden.
Sophämtning: 950 kr/år
Vatten och avlopp: 3 000 kr/år
Försäkring: ca 7 500 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Strax norr om den vita mangårdsbyggnaden finns ladugården. Den är uppförd med murad sten och trä under ett tegeltak. Den södra delen av ladugården utgörs av kostall/fähus medans den norra utgörs av loge/förrådsutrymme. Byggnaden är delvist uppförd i två plan. Byggnadsytan uppgår till 207 kvm enligt taxeringsuppgifter.

Gamla stallet

Mellan mangårdsbyggnaden och ladugården finns det gamla stallet. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion i två plan beklädd med stående träpanel under ett tegeltak. Byggnaden utgörs av ett gammalt häststall och förrådsutrymmen. Enligt mätningar i karta bedöms byggnadsytan uppgå till ca 75 kvm.

Magasinet

Magasinet är beläget norr om det röda bostadshuset. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion beklädd med stående träpanel under ett plåttak. Byggnadsytan bedöms uppgå till ca 30 kvm. Byggnaden har två plan.

Torvströhuset

Byggnaden är uppförd i trä, beklädd med stående träpanel under plåttak. Byggnadsytan bedöms till ca 30 kvm.

Vedbod/fårhus

Byggnaden består av trästomme, beklädd med stående träpanel och timmervägg under plåttak. Byggnadsytan uppgår till ca 35 kvm. Intill förrådet finns ett gammalt hönshus.

Tvättstuga

Mellan röda bostadshuset och mangårdsbyggnaden är den gamla tvättstugan belägen. Byggnaden är uppförd i mursten och trä under ett plåttak.

Övrigt

Norra Näs 1:24 (Villafastigheten) utgör en egen fastighet.
Avseende gårdscentrum är en ansökan om fastighetsbildning inskickad till lantmäteriet där gårdscentrum ska bilda en egen fastighet genom fastighetsreglering.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Objektets tillhörande jordbruksmark uppgår till ca 4,5 hektar och sträcker sig österut från gårdscentrum ända till den natursköna strandlinjen vid Fryken. Marken brukas årligen och är fri från arrende.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Sunne Norra Näs 1:6, 1:15 och 1:28. Därutöver Sunne Norra Näs 1:24

Ägare

Bengt Eriksson 1/2
Brita Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt mätningar i kartprogram 4,74 hektar.

Taxeringsvärde

Delar av förmedlingsobjektet är under lantmäteriförrättning och taxeringsuppgifterna är ej fullständiga. Fastigheterna Sunne Norra Näs 1:6, 1:15 & 1:28 är samtaxerade. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Fastigheten Sunne Norra Näs 1:24 har tre registrerade pantbrev varav ett är skriftligt. Det samlade pantbreven uppgår till 427 700 kr. Fastigheterna Sunne Norra Näs 1:6, 1:15 & 1:28 är samintecknade med ett skriftligt pantbrev om 100 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gård i Norra Näs & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gård i Norra Näs kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier