Budgivning pågår!

Gårdsätter skog

Skogsskifte med hög tillväxt
Areal: 44 ha
Kommun: Linköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/11 2023
Talldominerad, obebyggd med 42 ha produktiv skogsmark

Skogsfastigheten Gårdsätter ligger i Ulrika och omfattar ett skifte på totalt 44,3 ha, varav 42,1 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är obebyggd och skogen består till större delen av växtliga ungskogar. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 3 270 m3sk. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur. Fastigheten är lättåtkomlig med generellt korta drivningsavstånd.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Gårdsätter skog

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Betesmark

Vid infarten finnes ett mindre bete på 0,5 ha enligt skogsbruksplanen. Upplåten till en granne utan vederlag.

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 42,11 ha och virkesförrådet till 3 270 m³sk eller 78 m³sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 64 % följt av gran och löv som utgör 29 % respektive 7 %. Medelboniteten beräknas till 6,8 m³sk/ha och år.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop, se avdelning 4 i skogsbruksplanen.

Jakt och fiske

Jakten på fastigheten är upplåten på ett år i taget för 5 500 kr inklusive moms. Avtalet är inte uppsagt. Jakttorn och övriga jaktinstallationer tillhör jakträttsinnehavarna och ingår inte i försäljningen. I området finns älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Dovvilt förekommer sporadiskt. Fastigheten har andel i Linköping Drögshult FS:3 med 4,167 % avseende fiske i Lönndalsgölen.

Väg

Skogsbilvägen som löper utmed fastighetens gräns är gemensam med fastigheten Gårdsätter 1:24 och man har gjort åtgärder vid behov.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Valkebo häradsallmänning med ett andelstal på 1/48-dels mantal. Valkebo häradsallmänning består av 1 482 ha produktiv skogsmark och utdelningen per mantal dom senaste fem åren har i genomsnitt varit ca 7 800 kr.

En häradsallmänning ägs av jordbrukare inom ”Häradet” i proportion till det antal skattemantal (gammalt mått på skatteförmåga i jordbruksföretag) som de ägande fastigheterna har. Varje häradsallmänning har en styrelse som väljs årligen och styrelsen ansvarar tillsammans med den utsedde förvaltaren för all verksamhet.

I dag bedriver häradsallmänningarna framförallt ett modernt skogsbruk. Överskottet från verksamheten delas ut till delägande fastigheter enligt delägarnas beslut. Den totala arealen Häradsallmänningar i landet är ca 120 000 ha där det årligen avverkas mer än 500 000 m³sk skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Linköping Gårdsätter 1:23

Ägare

Adrian Bergman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,1 ha
Impediment 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 0,5 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 44,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 94 000 kr
Betesmark 47 000 kr
Skogsmark 3 687 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 3 835 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier