Gårdsjö skog

Hög tillväxt
Areal: 87 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/4 2023
Rejält och obebyggt skogsskifte vackert beläget mellan Limmen och Östra Silen. Jakt och fiske.

Genom Areal i Vänersborg ges nu möjlighet att förvärva ett rejält och obebyggt skogsskifte vackert beläget mellan sjöarna Limmen och den södra delen av Östra Silen. Skogsskiftet har en total areal om 87,3 ha varav 81,2 ha utgörs av produktiv skogsmark, allt samlat i en rationell ägofigur. Det totala virkesförrådet bedöms till 17 344 m3sk med en tyngdpunkt i växtliga gallringsskogar. Gårdsjö skog, som utgör del av fastigheten Bengtsfors Gårdsjö 1:51, är under fastighetsbildning och bedöms kunna tillträdas i början av 2024.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Gårdsjö skog

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Marcus Hallenberg och Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad under hösten 2019 av Ove Larsson, OL-skogsdata. Fältarbete och inventering är genomförd i oktober 2019. Därefter har skogsbruksplanen räknats fram till dagens datum och avser nu tiden 2022-2031.

Enligt skogsbruksplanen uppgår det totala virkesförrådet till 17 344 m³sk fördelat på 81,2 ha produktiv skogsmark. Detta ger ett medeltal om 214 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen anges till 44 % tall, 41 % gran, 14 % björk och resterande andel löv. Medelboniteten bedöms till 8,2 m³sk/ha. Tillväxten under kommande 10-årsperiod beräknas till 572 m³sk/år. För kommande planperiod föreslås föryngringsavverkningar om 1 705 m³sk samt gallring om 3 366 m³sk.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Skogsskiftet erbjuder vackra och kuperade jaktmarker. I området förekommer älg, vildsvin och rådjur i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt. Enstaka kronhjortar har observerats i området. Fastigheten är ansluten till Laxarby älgskötselområde.

All jakt är för närvarande upplåten till ett jaktlag. Denna upplåtelse gäller för en tid av ett jaktår i taget. Uppsägelse skall ske senast ett halvår innan jaktårets utgång.

Fiske

Försäljningsobjektet har lång strandlinje mot såväl sjön Limmen som södra delen av Östra Silen. Utöver vanlig insjöfisk som exempelvis gädda, abborre och mört finns förekomst av bland annat röding och öring i varierande omfattning.

Sjöarna förvaltas av fiskevårdsområdesföreningarna Limmens FVOF och Östra Silens FVOF. För mer information om fiske kontakta någon av handläggarna.

Övrigt

Skogsskiftet ligger inom tre områden med giltiga undersökningstillstånd efter bly, guld, koppar, silver och zink. Tillståndsinnehavare är Solvik Gold AB. De respektive undersökningstillstånden är giltiga till och med 2023-11-20, 2024-04-20 och 2024-09-05. För mer information kontakta någon av handläggarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Bengtsfors Gårdsjö 1:51

Ägare

Peter Svensson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,2 ha
Impediment 3,8 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 87,3 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varpå taxeringsvärdet ej går att fastställa. Fastigheten kommer sannolikt få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) efter avslutat lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Det finns totalt nio (9) stycken penninginteckningar om 1 960 000 kr uttagna i fastigheten Bengtsfors Gårdsjö 1:51. Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Ansökan om tillstånd görs efter att köpekontrakt har upprättats mellan köpare och säljare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier