Gensen

Sjönära skogsmark
Areal: 71 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 600 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2022
Obebyggd skogsfastighet strax norr om Dala-Järna

Virkesrik och sjönära skogsfastighet, belägen mellan sjöarna Gensen och Skramsen strax norr om Dala-Järna. Denna naturskönt belägna och obebyggda skogsfastighet har en produktiv skogsmarksareal om ca 67 hektar och ett totalt virkesförråd om ca 11 000 m³sk varav hela 97 % domineras av tall.

Sjöarna Gensen och Skramsen är två populära sjöar i området och erbjuder fiske, bad och naturupplevelser. Inom fastighetens gräns i anslutning till sjön Gensen finns ett utpekat så kallat LIS-område, elanslutningar finns i området.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Gensen

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog, i maj månad år 2022.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 67,6 hektar med ett totalt virkesförråd om 10 964 m³sk, vilket ger ett medeltal om 162 m³sk per hektar. Virkesförrådet domineras av tall med 92 %. Medelboniteten är 4,5 m³sk per hektar, den årliga tillväxten beräknas till 307 m³sk per år. I huggningsklasserna S1 och S2, slutavverkningsbar skog, finns hela 7 513 m³sk.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening, där markägare kan lösa jaktkort. Dala-Järna Östra Jvf förfogar över ca 30 000 hektar. Kontakta mäklaren för mer information.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järna fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Myrbacka 34:18

Ägare

Amelie Uhr 1/4
Andreas Uhr 1/4
Nils Åke Uhr 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 67,6 ha
Impediment 3,4 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 71,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 785 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Summa: 2 802 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs för fysisk person som ej är bosatt inom Vansbro kommun, ansökan upprättas först efter ingånget köpekontrakt. Ansökningsavgiften är för närvarande 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Dala-Järna

Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Alla objekt från Dala-Järna

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier