Geramon

Geramon
Areal: 143 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Gård
Prisidé: 16 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Välskött och produktiv skogsfastighet med 21 000 m³sk. Jakt i VVO.

Produktionsinriktad skogsmark i flera skiften. De olika skiftena erbjuder en trevlig variation av skogstyper och förutsättningar. Skogen präglas av god skötselstatus och bra tillgänglighet med skogsbilvägar.

Trevlig jaktmark, med del i VVO, fritt från närliggande större vägar.

Prisidé 16 000 000 SEK.

Möjlighet att lämna bud på delar av fastigheten.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt m.m.” nedan.

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Geramon

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen i Geramon är produktionsinriktad, välskött och präglad av aktiv skogsskötsel. Skogen domineras av gran och tall. Ca 5 200 m³sk är förslaget som föryngringsavverkning inom planperioden. God tillgänglighet genom skogsbilvägar.

Det finns en skogsbruksplan upprättad våren 2020 av Tomas Stern. Skogsbruksplanen har därefter uppdaterats med teoretisk tillväxt för åren 2020 och 2021. Endast enstaka träd har enligt Säljaren avverkats efter att planen upprättats. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt planen till 136,4 ha med ett virkesförråd om 21 087 m³sk (155 m³sk/ha). Virkesförrådet fördelas tall 33 %, gran 53 %och löv 14 %. Fastigheten har enligt planen en bonitet om 8 m³sk/ha per år vilket ger fastigheten en produktionsförmåga om 1 091 m³sk per år. Tillväxten bedöms till 872 m³sk per år.

Skogsmarken på Geramon 2:4 är uppdelade i fem skiften:
Skifte 2 ”Knektängen” 0,5 ha
Skifte 5 ”Lilla östra skiftet” 6,1 ha
Skifte 3 ”Mellanskiftet” 54,8 ha
Skifte 1 ”Nordvästra skiftet” 37,1 ha
Skifte 4 ”Stora östra skiftet” 44,8 ha

Kontakta fastighetsmäklaren för att ta del av skogsbruksplan för respektive skifte.

Åker- och betesmark

Åker-och betesmarken omfattar enligt skogsbruksplan ca 0,9 ha.

Enligt SAM internet omfattas fastigheten av följande jordbruksblock:
- 6304 418 1623, betesmark, ej stödberättigande, 1,01 ha

Ny ägare disponerar marken från tillträdesdagen.

Befintliga stängsel följer fastigheten.

Jakt

Jaktmöjligheter på älg, vildsvin och småvilt.

Jakten är fri för köparen att disponera från tillträdesdagen.

Fastigheten ingår i Blädingeås mfl byars VVO.

Jakttorn och annan utrustning följer ej fastigheten.

Övrigt

Utskotad rishög (avd 27 i skogsbruksplanen) ingår ej i överlåtelsen.

Tegelbod (avd 25 i skogsbruksplanen) som tidigare använts som telekopplingsstation. Byggnaden följer fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA GERAMON 2:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 143,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 136,4 ha
Myr/kärr/mosse 1,6 ha
Inägomark 0,9 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 143,3 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Geramon & vill bli kontaktad

Mäklaren för Geramon kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier