Gereby

Välskötta skogar, 9 000 m3sk, egen insjö samt bra jakt.
Areal: 65 ha
Kommun: Karlsborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 800 000 SEK
Anbudsdag: 6/5 2019
Skogsfastighet i ett skifte som erbjuder välskötta skogar, bra vägar, egen insjö samt bra jakt. Fastigheten är belägen norr om Mölltorp och omfattar 65 ha varav 63 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 9 044 m3sk och boniteten till 7,1 m3sk. Stor andel gran och tall med en tilltalande åldersfördelning som ger bra tillväxtförutsättningar.
Inom fastigheten ligger Järnsjön som är en skogssjö om 1,7 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Gereby är en trevlig skogsfastighet i ett skifte med sammanlagt 63,7 ha produktiv skogsmark.
Fastigheten erbjuder varierande skog från välväxande granbestånd till tall på marker med lägre bonitet. Överlag är fastigheten mycket väl skött och tillgängligheten är god med bra och välbydda vägar genom fastigheten.
Medelboniteten har bedömts till 7,1 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till i genomsnitt 413 m3sk/år. Virkesförrådet har uppskattats till 9 044 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 143 m3sk/ha.
Av virkesförrådet utgör 62 % gran, 27 % tall, contorta 2 % och 9 % björk.
Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1700 m3sk vilket avser föryngringsavverkning samt gallring.
Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i mars 2019.

Jakt

Gott om vilt finns på fastigheten med framförallt en stor vildssvinsstam men även förekomst av rådjur och älg. Jaktutrustning såsom jakttorn och vakkoja ingår i överlåtelsen.
Småviltsjakten är upplåten till och med 2019-06-30. Älgjakten bedrivs inom älgskötselområde och är tillgänglig från och med 2019-12-31. Nuvarande ägare har dock en plats i laget som vid intresse kan tas över av ny ägare vid tillträdet.

Byggnad

Det finns en liten förrådsbyggnad med ett övernattningsrum med vedkamin på fastigheten. Byggnaden har plåttak och trästomme. Utanför finns en asfalterad plan.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlsborg Gereby 1:12

Areal

Arealen enligt skogsbruksplanen uppgår till 64,9 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 016 000 kr
Summa: 4 016 000 kr

Inteckningar

Antal 10 st
Totalt belopp 1 000 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning