Getberg

Skog i alla åldrar
Areal: 147 ha
Kommun: Kramfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 800 000 SEK
Anbudsdag: 15/9 2023
Skogsfastighet i ett skifte om 84 ha produktiv skogsmark med skog i de flesta huggningsklasserna.

På denna välskötta obebyggda skogsfastighet finner du mark som är nyplanterad till skog som uppnått slutavverkningsbar ålder med hög andel gran. Växtliga gallringsskogar är dock största andelen av skogen och utgörs av 53 %. Totalt ca 84 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om ca 10 850 m³sk, vilket motsvarar 130 m³sk per hektar. Fastigheten består av ett skifte med god tillgänglighet och gränsar trevligt mot Möckelsjön. Jakt i viltvårdsområde om 2 000 ha samt del i Bergsjöns fiskevårdsområde.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Getberg

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, fotograf ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.
Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 83,6 hektar med totalt virkesförråd om 10 845 m³sk, vilket ger ett medeltal om 130 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 440 m³sk per år och boniteten ligger på 4,6 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 69 % av virkesförrådet, löv 23 % och tall 8 %.

Största andelen skog är gallringsskog i huggningsklassen G1 53 % (44,5 ha) med ett virkesförråd om ca 8 100 m³sk, röjningsskog R2 är 22 % (18,3 ha) och skog som nyligen är föryngrad K2 är 5 % (3,8 ha) samt skog som skall föryngras 4 % (3,7 ha). Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder i huggningsklasserna S1 och S3 är 15 % ( ha) med ett virkesförråd om ca 2 250 m³sk. Andelen yngre skog än 20 år är 9 % (7,5 ha).

Säljaren har under våren 2023 städat bort lite snöbrott som blev på fastigheten under vintern 2022-2023. Inget avdrag är gjord i skogsbruksplanen för den volym som är bortstädad.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som återväxtkontroll om 3,5 ha, markberedning 0,1 ha och plantering 0,3 ha under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärdena på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Getbergs Viltvårdsområde om ca 2 000 ha. Jakten bedrivs genom Getbergs jaktlag med ca 12 jägare. Vill man vara med och jaga skall ansöka om att vara med i jaktlaget. För ordinarie jägare i jaktlaget får man betala en insats för slakteri samt inventarier som jaktlaget äger. Tilldelning ca 5 vuxna och 5 kalvar. Jaktledare Jan Åke Vestin 070-679 22 80.

​Småvilt jagas över hela området.

Fiske

Fastigheten ingår i Bergsjöns fiskevårdsområde. Som fastighetsägare får man fiska gratis i Bergsjön och Trollvattnet. Bergsjön planteras in med röding och Trollvattnet planteras in med öring.

Vägar

Fastigheten har god tillgänglighet genom vägar som går på fastigheten. Möckelsjöns vägsamfällighet (Getberg Ga :1) går från allmänna vägen, sedan går Liavägen som passerar genom fastigheten. Ägaren har också byggt en egen skogsbilväg ca 500 m in på fastigheten. För närvarande inga årliga avgifter för vägarna utan kostnader utdebiteras vid behov samt vid uttransport av virke.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected].​

Rättsförhållande

Fastighet

Kramfors Getberg 2:18

Ägare

Gunilla Margareta Lundgren 1/2
Karl Ove Lundgren 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 150,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 83,6 ha
Myr/kärr/mosse 1,0 ha
Berg/hällmark 61,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Vatten 16,7 ha
Summa: 163,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 240 000 kr
Skogsimpediment 139 000 kr
Summa: 2 379 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 150 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Skogsmästare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Getberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Getberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier