Getterum

Skogsskifte med hög tillväxt
Areal: 132 ha
Kommun: Västervik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/4 2023
Talldominerad, enkel torpstuga och 120 ha produktiv skogsmark.

Skogsfastigheten Getterum belägen strax utanför Överum omfattar ett skifte på totalt 132,3 ha, varav 120,6 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är obebyggd förutom en enklare torpstuga. Skogen består till större delen av växtliga ungskogar där tall är det dominerande trädslaget, virkesförrådet uppskattas till 13 034 m³sk. I markerna finns älg, dovvilt, vildsvin och rådjur. Fastigheten är lättåtkomlig med generellt korta drivningsavstånd.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Getterum

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Uppförd i stomme av timmer med brädfodrad fasad på gjuten platta med plåttak. Stugan saknar el och vatten. Möjligt att skapa en trevlig övernattningsstuga. Torpet ingår i jaktupplåtelsen och blir tillgänglig för ny ägare 2024-07-01.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 120,6 ha och virkesförrådet till 13 034 m3sk eller 108 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 63 % följt av gran och löv som utgör 26 % respektive 11 %. Medelboniteten beräknas till 6,7 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 6 900 m3sk och sammanlagt ca 5 700 m3sk är slutavverkningsbart.

Enligt skogsbruksplanen är 10,7 ha klassat som K1. Säljarna har tecknat avtal med Södra om utkörning av GROT samt markberedning på 12,3 ha. Säljarna förbehåller sig intäkten för GROT och står samtidigt för markberedningen. Plantering kommer köparen få ombesörja.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 41,5 ha eller 35 %.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten fram till 2024-06-30 och är därefter tillgänglig för ny ägare. Jakttorn och övriga jaktinstallationer tillhör jakträttsinnehavarna och ingår inte i försäljningen. I området finns älg, dovvilt, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt.

Vägar

Det finns två skogsbilsvägar som leder in på fastigheten och det finns skriftliga avtalsservitut för båda vägarna. Dessa är också inskrivna i fastighetsregistret. Underhållskostnaderna är enligt avtalet enbart Vinö 3:14 ansvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Västervik Vinö 3:14

Ägare

Per Olsson 1/2
Kristina Olsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 131,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 120,6 ha
Impediment 10,6 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 132,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 6 301 000 kr
Skogsimpediment 28 000 kr
Summa: 6 329 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier