Budgivning pågår!

Gideå-Flärke

Tillväxtfastighet i Kroksjö
Areal: 40 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 400 000 SEK
Fastigheten består av ett skifte med bra arrondering och är totalt på ca 40 ha. Äldre hus med omfattande renoveringsbehov. Utsikt över Kröcklingsjön med mark på båda sidor om sjön. Det totala virkesförrådet är ca 800 m³sk, med en stor andel yngre plant- och röjningsskog med bra tillväxt.

Budgivning

Budgivare 3 715 000 SEK 2022-06-20   kl. 12:48
Budgivare 4 710 000 SEK 2022-06-20   kl. 10:33
Budgivare 3 700 000 SEK 2022-06-20   kl. 10:29
Budgivare 4 695 000 SEK 2022-06-19   kl. 14:16
Budgivare 3 690 000 SEK 2022-06-19   kl. 14:13
Budgivare 4 685 000 SEK 2022-06-19   kl. 10:58
Budgivare 3 680 000 SEK 2022-06-19   kl. 10:56
Budgivare 4 675 000 SEK 2022-06-19   kl. 10:50
Budgivare 3 655 000 SEK 2022-06-19   kl. 10:29
Budgivare 4 650 000 SEK 2022-06-19   kl. 10:28
Budgivare 3 645 000 SEK 2022-06-19   kl. 10:06
Budgivare 4 640 000 SEK 2022-06-19   kl. 10:01
Budgivare 3 630 000 SEK 2022-06-19   kl. 09:59
Budgivare 4 625 000 SEK 2022-06-19   kl. 09:04
Budgivare 3 620 000 SEK 2022-06-19   kl. 08:59
Budgivare 4 615 000 SEK 2022-06-19   kl. 08:49
Budgivare 3 605 000 SEK 2022-06-19   kl. 08:45
Budgivare 4 600 000 SEK 2022-06-19   kl. 07:20
Budgivare 3 595 000 SEK 2022-06-16   kl. 16:28
Budgivare 4 590 000 SEK 2022-06-16   kl. 16:26
Budgivare 3 585 000 SEK 2022-06-16   kl. 06:55
Budgivare 4 580 000 SEK 2022-06-16   kl. 06:53
Budgivare 3 565 000 SEK 2022-06-14   kl. 15:25
Budgivare 4 560 000 SEK 2022-06-14   kl. 15:23
Budgivare 3 550 000 SEK 2022-06-14   kl. 12:19
Budgivare 4 545 000 SEK 2022-06-14   kl. 12:18
Budgivare 3 540 000 SEK 2022-06-14   kl. 07:26
Budgivare 4 535 000 SEK 2022-06-14   kl. 07:17
Budgivare 3 530 000 SEK 2022-06-14   kl. 06:35
Budgivare 4 525 000 SEK 2022-06-14   kl. 06:21
Budgivare 3 520 000 SEK 2022-06-13   kl. 11:30
Budgivare 4 515 000 SEK 2022-06-13   kl. 11:29
Budgivare 3 510 000 SEK 2022-06-13   kl. 10:34
Budgivare 4 505 000 SEK 2022-06-13   kl. 10:12
Budgivare 3 485 000 SEK 2022-06-13   kl. 07:34
Budgivare 4 480 000 SEK 2022-06-13   kl. 07:30
Budgivare 3 475 000 SEK 2022-06-09   kl. 13:03
Budgivare 2 470 000 SEK 2022-06-09   kl. 12:23
Budgivare 3 450 000 SEK 2022-06-07   kl. 17:15
Budgivare 2 420 000 SEK 2022-06-06   kl. 18:16
Budgivare 1 400 000 SEK 2022-06-03   kl. 07:48

Fastigheten består av ett skifte med bra arrondering och är totalt på ca 40 ha. Äldre hus med omfattande renoveringsbehov. Utsikt över Kröcklingsjön med mark på båda sidor om sjön. Det totala virkesförrådet är ca 800 m³sk, med en stor andel yngre plant- och röjningsskog med bra tillväxt.
Byggnaderna är i väldigt dåligt skick och är rivningsobjekt.

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Gideå-Flärke

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Sandra Edin

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus med omfattande renoveringsbehov. Finns inga uppgifter om varken el, vatten eller avlopp. Fiber finns indraget.
Byggnaderna är i väldigt dåligt skick och bedöms som rivningsobjekt.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård i sämre skick.

Vedbod

Lador

Äldre hölador.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Gideå-Flärke 3:8 är en skogsfastighet med äldre byggnader belägen i Gideå församling, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti månad år 2017 av Erik Sköld, Norra Skog. Fastigheten består av ett skifte och är totalt på ca 40 ha. Skogsbruksplanen är uppräknad med 4 års tillväxt och ajourhållen med de åtgärder som har gjorts på fastigheten.
Det totala virkesförrådet är ca 800 m³sk, med en stor andel yngre plant- och röjningsskog med bra tillväxt och fin föryngring.


​Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 27 hektar. Åldersfördelningen har störst andel skog i huggningsklassen K2-R2 i åldersspannet 5-20 år.
Boniteten ligger på 4,2 m³sk/ha med mest frisk mark med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper som är tillgänglig​ för drivning under större delen av året.
Det dominerande trädslaget är tall som upptar 57 % av virkesförrådet, gran 28 %, löv 15 % enligt skogsbruksplanen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Friskrivning

Säljaren har väldigt lite kännedom om fastigheten då det är ett dödsbo. Därför finns lite information att tillgå för fastighetsmäklaren.

En friskrivningsklausul kommer därför att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Gideå-Flärke 3:8

Ägare

Morgan Berglunds dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,0 ha
Skogsimpediment 4,5 ha
Inägomark 3,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 4,4 ha
Summa: 40,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 50 000 kr
Skogsmark 732 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Tomtmark 4 000 kr
Bostadsbyggnader 75 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 890 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 303 400 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Gideå-Flärke & vill bli kontaktad

Mäklaren för Gideå-Flärke kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier