Gillberga-Torp

Areal: 61 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2020
Välskött gård med ca 15 ha åkermark och ca 41 ha produktiv skogsmark. Ca 9000 m3sk tillväxtskog med bra bonitet. Mangårdsbyggnad och uthyrt komplementhus i mycket bra skick. Ekonomibyggnad i bra skick med uppvärmd verkstadsdel och solcellsanläggning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (49)

Foto: Lars Bäckström, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus i 1½ plan på ca 165 kvm. Äldre stomme som totalrenoverats löpande. 3 rok samt stor hall nere. Ett stort rum och ett mindre på övre plan. Badrum med dusch nere och toa uppe. Yttertak av betongtegel och de flesta fönster treglas. Vattenburen jordvärme med vedpanna NIBE dockad i systemet. Ackumulatortank 1500 liter. Vatten från borrad brunn med reningsverk. Avlopp till trekammarbrunn med filtrering. Mekanisk ventilation med värmeåtervinning.
Fiber är installerat.

Komplementhus

Bostadshus på ca 70 kvm samt rum och förråd på övre plan. Om- och tillbyggt 2002. 2 rok nere, toa och dusch med golvvärme. Rum och förråd på övre plan. Yttertak av plåt. Vatten och avlopp gemensamt med mangårdsbyggnaden. Huset är för närvarande uthyrt med en hyra på 40.000 kr/år.
Uppvärmning med el. Fiber är installerat.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Verkstad/maskinhall

Äldre ladugård ombyggd till verkstad/maskinhall. Uppvärmd verkstadslokal med bl a billyft.Bra utrymmen för förvaring av maskiner och annat. Total yta enligt fastighetstaxeringen är ca 300 kvm. Solcellsanläggning på taket med en beräknad produktion på 12 000 kwh/år.

Övriga byggnader

Jordkällare, trädgårdsförråd och lekstuga.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Av åkermarken är ca 14 ha utarrenderat t o m skörden 2021. Arrendet har uppgått till 17.500 kr/år exkl moms. Marken är tillfredsställande dränerad och i bra hävd. Bra läge i anslutning till gårdscentrum. Stödrätter för EU:s stödprogram följer fastigheten.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 41 ha. Virkesförrådet är beräknat till ca 8.851 m3sk och medelboniteten till ca 7,3. Ca 90% av skogen är gran och tall. Skogen har bra åtkomlighet med vägar. Huvuddelen av skogen är i åldrarna 40 – 60 år. Se i övrigt skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper registrerade.

Jakt

Älgjakt i jaktlag där fastigheten har två platser. Egen småviltsjakt. All jakt följer ägandet av fastigheten.

Övrigt

Fastigheten har utöver skogen intäkter av arrende och hyra. Stora möjligheter att utnyttja verkstadslokalen för egen verksamhet som bilverkstad eller liknande.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Gillberga-Torp 1:9, 1:11, 1:21

Ägare

Roland Johansson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,0 ha
Impediment 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 16,1 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 61,3 ha

Taxeringsvärde

För gällande taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

Det finns 7 penninginteckningar på sammanlagt 785.000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Gillberga-Torp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning