Gillersundsmyran

23 ha skogsmark norr om Galven. 2 600 m3sk. Jakt i vvo.
Areal: 32 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 900 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2018
Välskött skogsskifte beläget vid kommungränsen Ovanåker-Bollnäs. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 23 ha och virkesförrådet uppskattas till ca 2 600 m3sk. Medelboniteten uppgår till 4,6 m3sk per hektar och år. Jakt i Norra Alfta viltvårdsområde om ca 27 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades i oktober 2017 av Henrik Österdahl för Mellanskog. Enligt den uppgår försäljningsobjektets produktiva skogsmarksareal till 23 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 2 649 m3sk och boniteten till ca 4,6 m3sk/ha/år. Volymen fördelar sig på 55 % tall, 42 % gran och 3 % löv. Skogen är huvudsakligen gallringsskog. Rågångar är väl underhållna. För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotop

Försäljningsobjektet berörs av en nyckelbiotop med beteckningen N 1383-2005. Enligt beskrivningen uppgår dess areal till 0,8 ha av biotoptyp blandsumpskog. Nyckelbiotopen, tillsammans med ett omkringliggande område klassat av Skogsstyrelsen som sumpskog, utgör ungefär avdelning 6 (målklass NO) i skogsbruksplanen.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Alfta-Norra viltvårdsområde om totalt ca 27 000 ha. För mer information kontakta ordförande Lars Wälås, telefonnummer 070-688 68 06.

Rättsförhållande

Fastighet

OVANÅKER NORRBY 4:3, del av

Ägare

Per Elof Persson 1/2
Gun Persson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,0 ha
Myr/kärr/mosse 8,8 ha
Summa: 31,8 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning