Gisselås

Väl arronderad fastighet om 108,9 ha prod. skogsmark, 15 158 m3sk. Jakt i VVO.
Areal: 136 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 13/8 2021
Fin väl arronderad skogsfastighet belägen ca två km söder om byn Yxskaftkälen, ca två mil norr om Hammerdal. Total areal om ca 136,1 ha, varav ca 108,9 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på både äldre skog samt tillväxtskog. Årlig tillväxt om ca 487 m3sk/år. Totalt virkesförråd om 15 158 m³sk, varav 7 596 m³sk är S1- och S2 skog. På fastigheten finns en fäbodvall, Viknerbygget, med bl a en mysig enklare stuga att husera i. Fastigheten ingår i Gisselås VVO som innefattar jakt på ca 5 500 ha.

Fastighetens och dess åldersklassfördelning med tillväxtskog och skog som är avverkningsmogen
- ger goda möjligheter både för den som söker direktavkastning
- samt för den som ser fastigheten som kapitalplacering med uttag för löpande driftskostnader
- Oavsett inriktning så tillkommer goda jakt och fiskemöjligheter i ett naturskönt område
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder (10)

Foto: Bengt Wiklander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

2020 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB, sedan tillväxtuppräknad en säsong. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 108,9 ha och har ett virkesförråd om 15 158 m³sk varav 7 596 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen visar på både äldre skog samt tillväxtskog. Trädslagsblandning med i huvudsak gran men även tall, löv och contorta.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Natur och kulturvärden

På fastigheten finns en fäbod, Viknerbygget, strax sydväst om fäboden finns en fångstgrop. På fastigheten finns idag inga övriga registrerade forn och/eller kulturminnen. (Källa SeSverige).

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns idag inga registrerade nyckelbiotoper. (Källa SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Gisselås/Fagerdals viltvårdsområde med en areal om ca 11 000 ha. Området är uppdelat i två lag för älgjakten. Denna fastighet tillhör Gisselås jaktlag med en areal om ca 5 500 ha. Det är 23 medlemmar i jaktlaget och tilldelningen innevarande jaktår ligger på ca 4 älgar/1000 ha.

Småviltsjakt jagar man som fastighetsägare inom hela VVO:t, dvs på 11 000 ha.

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen 1/7 2022 om ingen annan överenskommelse sker.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt inom Gisselås/Fagerdal VVO (11 000 ha).

Vägar

Fastigheten har andel i vägföreningen Kalletjärnvägen.

Fäbodvallen ”Viknerbygget”

På fastigheten finns en fäbodvall med en stuga och ett tillhörande förråd samt ett utedass. Byggnaderna är uppförd i trä med tak av plåt. Enklare standard. I stugan finns ett rum och kök. I köket finns en vedspis. Primitiv standard när den är som bäst.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Gisselås 2:9

Ägare

Ingvar Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 138,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 108,9 ha
Impediment 24,4 ha
Inägomark 1,5 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 136,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 948 000 kr
Skogsimpediment 57 000 kr
Summa: 2 005 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Gisselås och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning